Описание раздела Менеджмент

Ме́неджмент — це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань. Менеджмент пронизує всю організацію, торкається практично всіх сфер її діяльності.

Книги

Название: Инновационный менеджмент - Пилипчук В.В.

Автор:

Жанр: Менеджмент

Год написания: 2000

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 453


Название: История менеджмента - Кузнецова Н.В.

Автор:

Жанр: Менеджмент

Год написания: 2001

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 831


Название: Менеджмент - Ивасенко А.Г.

Автор:

Жанр: Менеджмент

Год написания: 2001

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 548


Название: Менеджмент організацій - Писаревський І. М., Нохріна Л.А., Познякова О.В.

Автор:

Жанр: Менеджмент

Год написания: 2008

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 813


Название: Операційний менеджмент у сфері послуг

Автор:

Жанр: Менеджмент

Год написания: 2010

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 1289


Название: Погляд на розвиток менеджментконсалтингу з історичної перспективи - Афтандилянц В.Є.

Автор:

Жанр: Менеджмент

Год написания: 2012

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 326


Название: Социально-психологические методы управления - Реферат (Меренков С.Ф.)

Автор:

Жанр: Менеджмент

Год написания: 2012

Язык: Русский

Рейтинг:

Просмотров: 385


Название: Становлення системи інноваційного менеджменту глобальних корпорацій - Панченко Є.,

Автор:

Жанр: Менеджмент

Год написания: 2011

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 534


Название: Стратегії глобального управління - Лук’яненко Д.

Автор:

Жанр: Менеджмент

Год написания: 2008

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 441


Название: Сучасні концепції менеджменту - Федулова Л.І.

Автор:

Жанр: Менеджмент

Год написания: 2007

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 1459