Название: Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі) - Огінова І. О.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 1611

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |АНОТАЦІЯ1
ПЕРЕДМОВА. ЕВОЛЮЦІЙНІ  КОНЦЕПЦІЇ МИНУЛОГО І  СЬОГОДЕННЯ2
Розділ 1.ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ САМООРГАНІЗАЦІЇ МАТЕРІЇ3
1.2. Ентропія4
1.3. Адаптаційні механізми5
1.4. Інформація6
1.5. Мінливість7
1.6. Біфуркаційні механізми8
1.7. Дивний атрактор9
Розділ 2.ПОХОДЖЕННЯ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ10
2.2. Хімічна еволюція11
2.3. Принципова можливість абіогенного синтезу органічних речовин із неорганічних12
2.4. Основні гіпотези про походження життя на Землі13
2.5. Можливі варіанти формування генетичного коду14
2.6. Еволюція генетичного матеріалу15
2.6.1. Повтори ДНК16
2.6.2. Мобільні генетичні елементи17
2.6.3. Псевдогени та орфони18
2.6.4. Еволюція генних родин19
2.6.5. Еволюція систем регуляції експресії генів20
2.6.6. Впорядкованість розташування хромосом у ядрі21
2.6.7. Генетична диференціація видів22
2.6.8. Еволюція геному приматів23
2.6.9. Генетичні особливості відокремлення людської гілки24
2.6.10. Еволюційна оптимізація інформаційних систем25
Розділ .ЕВОЛЮЦІЯ ОНТОГЕНЕЗУ26
3.2. Філембріогенез27
3.3. Кореляції та координації28
3.4. Рекапітуляції та біогенетичний закон29
3.5. Філогенез систем органів30
3.5.2. Опорном’язова система31
3.5.3. Кровоносна система32
3.5.4. Травна система33
3.5.5. Дихальна система34
3.5.6. Статевовидільна система35
3.5.7. Ендокринна система36
Розділ 4.ЕВОЛЮЦІЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ТА ПСИХІКИ37
4.2. Еволюція головного мозку38
4.3. Еволюція кори великих півкуль39
4.4. Еволюція психічного відображення40
4.4.1. Безумовні рефлекси та інстинкти41
4.4.2. Емоції як регулятор поведінки42
4.4.3. Елементарна розумова діяльність43
4.4.4. Навчання44
Розділ 5.МІКРОЕВОЛЮЦІЯ45
5.2. Спадкова мінливість – елементарний матеріал еволюції46
5.2.2. Еволюційне значення фенотипічної мінливості47
5.3. Елементарні еволюційні фактори48
5.3.2. Популяційні хвилі49
5.3.3. Ізоляція50
5.4. Природний добір – рушійна сила еволюції51
5.4.2. Боротьба за існування52
5.4.3. Основні форми природного добору53
5.5. Адаптації – результат дії природного добору54
5.5.2. Класифікація адаптацій55
5.5.3. Молекулярні механізми адаптацій56
5.5.4. Обмеження в розвитку ознак57
5.6. Видоутворення58
5.6.2. Стадії видоутворення59
5.6.3. Шляхи видоутворення60
5.6.4. Видоутворення сьогодні61
Розділ 6.МАКРОЕВОЛЮЦІЯ62
6.3. Правила еволюції груп63
6.4. Способи перебудови органів і функцій64
6.5. Еволюційний прогрес і регрес65
Розділ 7.АНТРОПОГЕНЕЗ66
7.1. Місце людини у системі тваринного світу67
7.2. Основні етапи еволюції приматів68
7.3. Відокремлення людської гілки69
7.4. Складові частини антропогенезу70
7.5. Біологічні фактори гомінізації71
7.6. Соціальні фактори гомінізації72
7.6.1. Соціалізація та соціогенез73
7.6.2. Роль праці в антропогенезі74
7.6.3. Формування виразної мови75
7.7. Центри сапієнтації76
7.8. Типологічна і популяційна концепції рас77
7.9. Австралопітеки та олдувайська культура78
7.10. Архантропи й ашельська культура79
7.11. Палеоантропи і мустьєрська культура80
7.12. Неоантропи – викопні люди сучасного фізичного типу81
7.13. Еволюційні процеси у популяціях сучасного людства82
Розділ 8.БІОСОЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ АНТРОПОГЕНЕЗУ83
8.1. Біологічна основа схильності людини до навіювання84
8.3. Анімізм, спіритизм і теософія85
8.4. "Надчуттєве" сприйняття86
8.5. Передбачення та пророцтва87
Розділ 9.ЗАГАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ЕВОЛЮЦІЮ БІОСФЕРИ88
9.2. Ноосфера89
ПІСЛЯМОВА90
ТЕСТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ91
ПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ92

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: