Название: Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі) - Огінова І. О.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 1612

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |Розділ 8.БІОСОЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ АНТРОПОГЕНЕЗУ

 

 

Людина – це єдина істота на Землі, яку хвилює проблема її похо дження й місця в системі навколишнього світу. Виникає питання: чому? Чим саме людина відрізняється від інших представників живої приро ди? Відповідь нібито очевидна – розумом, свідомістю. Але як виникла така властивість матерії, у чому причина її появи на еволюційному шля ху розвитку життя? Існує безліч варіантів пояснення цього явища: від різноманітних теологічних концепцій до

псевдоматеріалістичного об ґрунтування. Об'єктивна, тобто не залежна від волі та бажання людини, картина зовнішнього світу набагато складніша й відображає загальні принципи самоорганізації матерії в межах Всесвіту. Своє місце в цій системі має й людина. Для того щоб адекватно усвідомити його, необ хідно докладно розібратися в сучасних наукових розробках у сфері мате матики, фізики, біології, психології та соціології. Інформаційні лакуни в будьякій з них спричинюють підміну й змішання багатьох понять і уяв лень. Це створює основу для виникнення містично орієнтованого світо сприйняття. Бажання адекватно вирішити цю проблему потребує перехо ду на принципово іншу інформаційну основу: мову фактів. На сьогодні ми вже знаємо достатньо, щоб добре зрозуміти, як мало нам відомо про реальні природні механізми більшості явищ довкілля. І саме тому ми не можемо беззаперечно погоджуватися з різними спекулятивними концеп ціями щодо життєво необхідних для людства процесів.

У переважній більшості випадків ми знаємо реальні передумови виникнення тих чи інших уявлень, але ознайомлення з ними потребує спеціальної професійної підготовки й тому залишається невідомим для

багатьох людей. До певної міри виправити такий недолік ми й намагає мося в цьому підручнику, який може стати в нагоді фахівцям різного профілю, у тому числі біологам, психологам, викладачам, а також усім тим, хто цікавиться дійсною основою містичного світосприйняття.


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: