Название: Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі) - Огінова І. О.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 1612

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |1.5. Мінливість

 

Мінливість може зумовлюватися багатьма причинами. Зокрема до них можна віднести хаотичний рух різних часток, їх випадкову вза ємодію, емерджентність систем, які утворюються цими частками, по ліваріантність від’ємних зворотних зв’язків, принципово не передба чуваний вплив як окремих факторів довкілля, так і зовнішнього середовища загалом тощо. Іншими словами, в природному середовищі з необхідністю (обов’язковістю) присутні численні випадкові процеси, тобто немає жодної системи, яку б вони оминули. Якщо до складу сис теми входить хоча б один електрон (частка і хвиля водночас), то вона вже певною мірою стохастична.

У міру ускладнення систем зростає внутрішня зумовленість мінли вості, а сама система починає все менше залежати від коливання факто рів довкілля. І все ж спричинена внутрішніми чи зовнішніми поштовхами мінливість обов’язково розгойдує систему, що починає все далі відхилятися від рівноваги. Вийшовши за межі гомеостазного коридору, система опиняється у так званій біфуркаційній точці.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: