Название: Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі) - Огінова І. О.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 1612

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |7.6. Соціальні фактори гомінізації

 

З найдавніших часів антропогенезу до сьогодні не збереглося жод них прямих даних про соціальну організацію популяцій ранніх гоміні дів. Тому суспільні відносини найдавніших предків людини реконст руюються за непрямими даними, що включають інформацію про стадні взаємовідносини мавп, деякі палеонтологічні, археологічні та етнографічні матеріали.

Співставлення і аналіз таких непрямих даних дозволяє скласти загальне, хоч і досить гіпотетичне уявлення про суспільне життя перших гомінідів.

Людиноподібні мавпи мають невелику кількість моделей організації життя у групі й, цілком вірогідно, що ці моделі не надто відрізняють

ся від тих, що були типовими для спільних предків людини і мавп.

Для сучасних приматів характерні такі типи угруповань:

–          материнська сім'я, що складається із самиці та дитинчат (лемури);

–          сім'я з двома батьками (гібони);

–          стадо з одним самцем, який вороже ставиться до інших (гамадрили);

–          стадо з багатьма самцями та віковою ієрархією (капуцини, горили);

–   стадо із системою гнучкої олігархії і явищами кодомінування та співробітництва (шимпанзе).

Жодна з цих моделей не є загальновизнаною, але перевагу усе ж таки віддають лісостеповим і степовим шимпанзе, оскільки вони філо генетично ближчі до людини. Шимпанзе відзначаються тямущістю, розвиненою комунікативною системою, здатністю адекватно використовувати природні предмети для задоволення своїх потреб. Вони мо жуть навіть певним чином вдосконалювати їх та обробляти, демонструю чи при цьому неабияку кмітливість. Використання "знарядь" передається у популяціях як традиція: самиці навчають дитинчат. Але

шимпанзе – далеко не янгольські створіння, вони завзяті ксенофоби, що дуже пильно доглядають за своєю територією і вкрай неприязно ставляться до чужаків. Їх не просто виганяють, а намагаються знищи ти і навіть іноді потім використовують у їжу. Під час бійок шимпанзе відрізняються надзвичайною жорстокістю: відривають частини тіла,

п’ють кров, добивають суперників. Натомість у міжродинних стосун ках вони часто стають дуже турботливими і товариськими. Кооперація зменшує внутрішньовидову агресію, з’являються елементи дружньої поведінки: поцілунки, обійми, пестливі дотики. До спілкування вводяться і сексуальні елементи. При цьому згуртованість більша в тих колективах, що вимушено засвоїли відкриті місцини із сухим кліма том. Вона дозволяє тваринам ефективніше протидіяти хижакам.

Звичайно, шимпанзе не тотожні нашим спільним предкам, але значно більше подібні до них, ніж люди. Це дозволяє вважати припустимою екстраполяцію суспільних відносин у шимпанзе на ранні етапи гоміні зації. Внаслідок таких пізнавальних процедур у нас з’являється, нехай і певною мірою імовірнісне, але знання, що суттєво відрізняється від не знання.

Додатковим аргументом на користь придатності екстраполяційної моделі суспільних відносин у шимпанзе є те, що вони мають значний поведінковий потенціал із вираженим тяжінням до соціальності: ізольо

вані тварини гинуть через неврози, серцеві напади і тугу. Відповідна зумовленість поведінки соціальними факторами характерна й для гоміні дів. Доведена подібність соціальної поведінки понгідів і людей за вісьмо ма із 14 досліджених ознак. Зокрема це стосується структури соціальної групи, взаємовідносин між особинами, міжгрупових стосунків тощо. Ви сока залежність окремих істот від групи протягом антропогенезу зумо вила прогресивний розвиток соціалізації, що відбувався паралельно із соціогенезом.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: