Название: Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі) - Огінова І. О.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 1527

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |7.4. Складові частини антропогенезу

 

Гомінізація – процес перетворення мавпи на людину від утворення перших людських особливостей до виникнення виду Людина розумна. У зв'язку з цим у антропогенезі виділяють три складові частини:

МОРФОГЕНЕЗ, тобто  еволюція морфофізіологічної організації,

пов'язаної головним чином із дією біологічних факторів гомінізації.

ПСИХОГЕНЕЗ – формування і розвиток інтелекту. Розвиток пси хічного відображення у часі пов'язаний із дією як біологічних, так і со ціальних факторів гомінізації.

СОЦІОГЕНЕЗ – формування і розвиток суспільства. У його еволюції вирішальну роль відігравали соціальні фактори гомінізації.

Кожен елемент антропогенезу є результатом взаємодії з двома ін шими, що забезпечувало системний розвиток гомінідів у напрямку до появи розумної істоти.

Для процесу еволюції гомінідів розробляються дві основні моделі:

–          поступового філетичного розвитку і

–   переривчастої рівноваги зі зміною періодів відносної сталості видів періодами швидких змін, котрі приводили до видоутворення.

Палеоантропологічні дані дозволяють припустити обидві ці мож ливості. Скоріше за все, елементи стрибкоподібності, викликані мутація ми регуляторних генів або "транспозиційними вибухами" мобільних ге нетичних  елементів,  могли  поєднуватися  із  поступовим  розвитком

унаслідок накопичення малих мутацій під контролем природного добору.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: