Название: Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі) - Огінова І. О.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 1527

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |1.4. Інформація

 

Слово "інформація" з латини перекладається як "відомості, уявлен ня, повідомлення". Цей термін, інтуїтивно повністю зрозумілий, має настільки широке змістовне поле, що важко піддається конкретному визначенню. Крім того, жодне з таких визначень не відповідає тому, що інтуїтивно відчувається. Один  з  найвідоміших кібернетиків ХХ  ст. Н. Віннер стверджував: "Інформація – це інформація, а не матерія і не енергія".

У першому наближенні можна вважати, що інформація – це певна інструкція, згідно з якою існує і функціонує та чи інша система; це те,

чим одна система відрізняється від іншої.

Будьяка інформація відзначається наявністю усієї сукупності характерних властивостей. Зокрема, вона може розмножуватися, є фіксована, інваріантна, мультиплікативна, дієва, мінлива, поліпотентна (одна й та сама інформація може використовуватися порізному) тощо. Завдяки цим особливостям інформації система може досягати однієї й тієї самої мети різними способами. Із цього логічно витікає принцип відповідності, згідно

 

з яким будьяка інформаційна система, що опиняється в нових умовах, або гине (руйнується), або видозмінюється в напрямку максимальної від повідності цим умовам. При цьому інформаційна основа системи вико нує такі головні функції: збирання, обробка та аналіз первинних відомос тей про внутрішній стан або зміни у довкіллі, формування пам’яті, проду кування нової інформації для передачі в самій системі чи за її межами.

Зростання складності або суттєва зміна оточення системи стимулює її розвиток у напрямку максимізації інформації, з’являється можли вість утворення все більш гнучких способів взаємодії з довкіллям, від криваються нові перспективи майбутніх перебудов. Для їх реалізації у системі має бути мінлива складова, що спричинить суттєве відхилення від стаціонарного стану.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: