Название: Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі) - Огінова І. О.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 1527

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |Розділ 7.АНТРОПОГЕНЕЗ

 

 

Протягом тривалої біологічної еволюції сформувалися надзвичай но складні системи організації та функціонування живих істот. Велику роль у їх розвитку відіграло становлення досконалих регуляторних сис тем. Одним із наймолодших, з еволюційної точки зору, добутків у цій галузі стало формування нервової системи і психічного відображення. Вони зазнавали суттєвих змін із кожним витком перетворення морфофі зіологічної організації. Прогресивний розвиток головного мозку зумов лював можливість відповідних змін поведінки, що ставала могутнім фактором виживання та репродуктивної успішності. Це свідчить, що внаслідок самоорганізації живої матерії і необмеженого прогресу зако номірно мала постати розумна істота.

Відповідна біологічна база у вигляді високорозвиненої нервової сис теми та поведінки склалась у кількох груп тварин, зокрема до складної психічної діяльності здатні примати, ведмеді, вовки, коти, пацюки, дельфіни тощо. Хто саме з них почне радикально змінювати свої при стосувальні властивості, визначали зовнішні умови. Вони мали змінити ся настільки сильно, щоб відповідна складна система вже не могла збе рігати гомеостаз попередньо набутими способами й опинилась у черговій біфуркаційній точці. Така доля випадково випала приматам, які вимушені були після мільйонів років адаптації до життя на деревах за своювати принципово інші за умовами існування відкриті простори. Виживання в цих умовах потребувало якісно інших підходів до вирі шення численних екологічних проблем, що постали перед нашими най давнішими пращурами.

Докорінна зміна морфології була неможлива з огляду на те, що примати – це високоспеціалізовані тварини, а принципова перебудова оптимально структурованої системи призводить до її руйнування. При мати мали тільки дві, але глобальні за можливостями, переваги над ін шими мешканцями саван: високорозвинений головний мозок і стадний спосіб життя. Вони почали спрацьовувати як дивні атрактори, притягуючи

 

до себе і підкоряючи своєму впливу всю систему структурних, функ ціональних і поведінкових особливостей різних угруповань приматів, зумовлюючи появу все нових реакцій на зміни довкілля.

Кардинальна зміна умов існування зробила неактуальними чимало попередніх адаптацій приматів, які мали заново вирішувати багато еко логічних проблем. Реалізувалися численні альтернативні сценарії, які зумовлювалися генетичними і фенотипічними особливостями різних приматів. Вони створювали підмурівок для становлення нового виду й включення його до системних зв’язків у тогочасній біосфері. При цьому зберігалися найдоцільніші за нових умов досягнення попередніх етапів філогенетичного розвитку тваринного світу. Чимало з них збереглося до сьогодні, знаходячи свій відбиток у певних стадіях онтогенезу.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: