Название: Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі) - Огінова І. О.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 1527

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |5.6.4. Видоутворення сьогодні

 

В епоху антропогену формування нових видів суттєво уповільни лося внаслідок заселення людьми майже усієї поверхні земної кулі. Вважають, що на сьогодні не залишилося жодного шматочка суходолу, куди б не ступала нога людини. Але процес видоутворення продовжу ється, хоч і в досить специфічних формах. З'являються штами мікроор ганізмів, нечутливих до антибіотиків, і вчені змушені відшукувати усе нові, більш досконалі, тобто отруйні для бактерій (а іноді й шкідливі для людей), препарати. Широкомасштабне застосування пестицидів спри чинило появу стійких до них рас бур'янів і комах. Урбанізація й недо

статній догляд за житловим фондом, який іноді супроводжується наяв ністю у деяких будівлях сирих підвалів, пов'язаний з утворенням особли вих рас міських комарів. Вони відрізняються тим, що здатні функціонува ти майже цілий рік, хоча в нормі розвиваються циклічно, а взимку перебувають у стані діапаузи (своєрідної сплячки). Сформувалися й інші відмінності: у природних умовах комарі потребують для розмно ження наявності водойм із чистою водою, а міські – задовольняються навіть стічними водами; для нормальних комарів спарювання можливе тільки за наявності відкритих просторів і утворення великих роїв. Місь кі комарі можуть здійснювати цей процес в обмеженому об'ємі підвалів, а наявність відкритих водойм не є необхідною. Крім того, комахи навіть узимку можуть виходити з лялечок; у природних умовах самиці комарів не можуть відкладати яйця, не напившись попередньо крові. Для місь ких комарів це не є необхідною умовою. Вони набувають здатності проходити весь життєвий цикл, не залишаючи підвалів. Їх чисельність

сягає величезних розмірів: з 1 м2 поверхні води щодобово може виходити до 300 комарів.

Наявність такої кількості комах звичайно дошкуляє людям і зму шує віднаходити все нові й нові способи боротьби з ними. Але різні фу мігатори й отрути аж ніяк не можуть вважатися нейтральними з еволю ційної точки зору. Слід очікувати появи нових рас комарів, які будуть

стійкими до вже відомих препаратів.

Аналогічна ситуація характерна й для взаємин людей з тарганами та деякими іншими комахами. Внаслідок пристосування до все більш жорстких умов існування змінюються не тільки морфологічні та фізіологічні особливості подібних синантропних видів, а й поведінка.


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: