Название: Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі) - Огінова І. О.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 1527

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |5.5.4. Обмеження в розвитку ознак

 

Межі у розвитку адаптацій зумовлюються природою фізичних і хі мічних процесів, будовою і функцією речовин та структур, із яких скла дається організм. Наприклад,

–          однопала кінцівка коня – межа морфологічного розвитку, оскільки далі може бути лише безпала;

–   обмеження фізичної природи стоять на заваді удосконалення світлочутливості ока: здатність сприймати фотон – це межа ідеального оптичного приладу (людина бачить світло свічки у темряві на відстані до 2 км);

–   існують обмеження, що зумовлюються законом оптимальності. Так, чотирикамерне серце – не межа серед множини можливих форм йо го будови. Однак для розділення артеріальної і венозної крові по двох колах кровообігу – це оптимальний варіант;

–   велике значення мають також і обмеження структурного харак теру. Наприклад, немає органів руху за типом колеса або гвинта, хоча вони б давали значні переваги, перш за все енергетичні. Справа у тім, що ПД створює нові органи поступово, а нові пристосування формуються дуже

повільно за рахунок сполучення маленьких ланок, кожна з яких дає хоч і мінімальну, але перевагу. Окремі ж частини колеса (обід, вісь, спиці) чи гвинта не дають адаптаційних переваг самі по собі, тільки всі разом, тобто можуть бути лише штучного походження;

–   заборона може бути зумовленою і будовою самих органів. Так, установлена обмеженість розмірів у тварин із зовнішнім скелетом. Жу ки довжиною близько метра не могли б рухатися, бо важили б приблиз но тонну. Але зовнішній скелет дозволив практично нескінченно зменшувати розміри, наприклад, перетинчастокрилий яйцеїд (алаптус мінімус) має довжину усього 0,2 мм (менше інфузорії).

Обмеження на молекулярному рівні можуть бути пов'язаними з

неможливістю одночасного протікання багатьох процесів. Наприклад, у дихальному ланцюзі мітохондрій неможливий прямий і зворотний транспорт електронів; при фотосинтезі неможливе одночасне протікан ня світлової і темнової стадій (на світловій стадії синтезуються АТФ і НАДФ Н, необхідні для синтезу вуглеводів); у хромосомах не можуть одночасно здійснюватись реплікація та транскрипція окремої ланки ДНК, що слугує однією з причин помітного звуження адаптаційних і функціональних можливостей клітини у момент поділу. Тому цей пері од її життя відносять до критичних.

В усіх випадках, розглядаючи пристосувальні зміни тих чи інших організмів, обов'язково треба мати на увазі, що для будьякої мультифункціональної системи адаптації можливі тільки за якоюсь однією ознакою (а не за всіма разом) і то лише у вузькому діапазоні.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: