Название: Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі) - Огінова І. О.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 1527

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |5.4. Природний добір – рушійна сила еволюції

 

Будьяка складна система з мінливою компонентою із часом неми нуче опиняється у біфуркаційній точці. Тут теоретично можлива безліч варіантів майбутнього розвитку, але реалізуються лише деякі з них. А саме ті, що відповідають певним умовам, принципам добору. До них належать всі основні принципи самоорганізації матерії, закони збере ження (імпульсу, маси, енергії), хімічні та фізичні закони, біологічні закономірності тощо. Але часто спостерігаються ситуації, коли такі об меження сприяють існуванню кількох різних форм. Тоді починає діяти найбільш узагальнений критерій добору – принцип мінімізації ентропії. Він спрямовує добір у напрямку збереження найбільш оптимальних систем, доцільність яких визначається конкретними умовами їх існу вання і подальшого розвитку. Досягається це дуже просто. Суттєве роз балансування системних потоків енергії, речовини та інформації зумов лює пошук інноваційних стаціонарних станів. Вимога стаціонарності (будьякі нестабільні системи руйнуються) має своїм наслідком енер гійне та швидке формування структур з мінімальним розсіюванням енер гії. Починають реалізуватися всі можливі в даних умовах зворотні зв’язки, пов’язані з поглинанням зайвої енергії. Зберігаються тільки сис теми з мінімальною ентропією, тобто з максимальною впорядкованістю і відповідністю зовнішнім умовам. Система не має часу послідовно пе ребирати різноманітні можливі варіанти, вона або зникає, або набуває найбільш доцільного вигляду.

 

5.4.1. Передумови природного добору

 

Чарльз Дарвін пояснив принцип природного добору, виходячи з двох основних передумов:

1)  існування спадкової гетерогенності особин у популяції;

2)  надлишок потомства при відносно постійній чисельності виду.

Прогресія розмноження, у свою чергу, дає такі важливі наслідки:

–          зростає вірогідність появи нових спадкових відхилень;

–   створюється "тиск життя", який зумовлюється тим, що обмежені ресурси існування можуть забезпечити усім необхідним лише частину особин  популяції.  Це  зумовлює  виникнення  боротьби  за  існування. В останні роки все більше фахівців підтримують думку про те, що бороть бу за існування слід уважати третьою передумовою природного добору.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: