Название: Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі) - Огінова І. О.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 1527

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |1.2. Ентропія

 

Циклічні процеси поділяють на зворотні (стан системи не змінюєть ся) та незворотні (стан системи змінюється). Їх реалізація суттєво зале жить від специфіки перетворення енергії в системі: доки одна її форма переходить в іншу без утворення тепла, процеси залишаються певною мірою зворотними і система не зазнає значних перетворень. Натомість у

 

тих випадках, коли хоча б частина енергії починає переходити в тепло ву, процеси стають незворотними і подальша доля такої системи зумов люється характером обміну речовиною та енергією з довкіллям.

Критерієм вибору напряму відповідних змін слугує ентропія, що становить собою міру невпорядкованості системи. Вона є мінімальною для кристалічних тіл і максимальною для газів (термодинамічна рівно вага); залишається постійною для зворотних процесів і зростає внаслі док незворотних. При цьому будьякі суттєві відхилення ізольованих і закритих систем від рівноважного стану супроводжуються зростанням ентропії. Довільний перехід таких систем до максимально впорядкова ного стану з мінімальною ентропією є найменш імовірною подією. Звідси ми доходимо висновку, що необхідною умовою самоорганізації є відкритість систем з постійним надходженням до них зовнішньої енер гії, котра має певним чином локалізуватися та забезпечувати можли вість свого наступного використання для збереження стаціонарного стану системи. Внаслідок того, що її окремі складові можуть функціо нувати лише в досить вузькому діапазоні зовнішніх параметрів, суттєве відхилення від гомеостазу спричинює зниження загальної ефективності системи. Розпочинається пошук нових способів збереження оптималь ної структури. Дарвінівське "виживання найбільш пристосованих" – це лише окремий випадок загального закону "виживання" стабільного.

Найпростіше та найнадійніше підтримка енергетичного балансу працює в імпульсному режимі. Для цього в системі має виникати енер гетичний потенціал або відповідна структурна асиметрія. Вони ство рюють неоднорідність, яка викликає ті чи інші зміни. Їх характер визначається типом самої системи, її мінливістю та розмірами флуктуацій.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: