Название: Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі) - Огінова І. О.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 1527

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |5.2.2. Еволюційне значення фенотипічної мінливості

 

Пластичність генетичного матеріалу у межах оптимальної при стосованості є однією із причин модифікаційної або фенотипічної мінливості ознак під впливом зовнішніх умов (Ч. Дарвін називав її неспадковою, визначеною мінливістю).

Модифікаційна мінливість тісно пов'язана з поняттям норми реакції .

Воно використовується для визначення діапазону можливих фенотипічних змін ознаки, які не зумовлені генетично. Іншими словами, НОРМА РЕАКЦІЇ – це межі, у яких може змінюватися фенотип без зміни генотипу.

Розрізняють декілька різновидів фенотипічної мінливості:

–          морфози – незначні фенотипічні зміни, які не мають пристосувального значення. Частіше за все це різні каліцтва, що спричинюють появу потвор, але не передаються у поколіннях;

–   фенокопії – варіанти фенотипу, які виглядають як точні копії мутацій або ознак, властивих для іншого генотипу, але, на відміну від

них, не успадковуються. Вони також не мають пристосувального зна чення. Провокувати їх розвиток можуть різні фактори середовища: хі мічні, фізичні, біологічні. Наприклад, деякі інфекційні хвороби (красну ха, токсоплазмоз), які мати перенесла під час вагітності, можуть стати причиною появи у немовлят фенокопій деяких спадкових хвороб і вад

розвитку. Під впливом високих доз кортизону або за нестачі кисню у вагітних тварин народжуються дитинчата, що мають фенокопію "вовчої пащі" (звичайно це генетична вада), яка не передається нащадкам тощо;

–          модифікації – зміни фенотипу під впливом будьякого фактора у всіх особин популяції без порушення гомеостазу організму. Вони мають пристосувальний характер. Модифікації не успадковуються, на щадкам передається лише здатність до них, тобто норма реакції. Завдяки їм формується переважна більшість індивідуальних адаптацій рослин до

зміни середовища, тому що вони не здатні до пересування. У рухливих форм тварин вона має значно менше значення.

Еволюційна роль фенотипічної мінливості полягає у тому, що вона захищає окремий організм від стресових впливів середовища і створює

буфер, який протистоїть природному добору. А саме, фенотипічна пла стичність зумовлює запізнення його елімінуючої дії, що збільшує шанси популяцій на пристосування і виживання. Таким змінам відповідає дія адаптаційних механізмів, які повертають систему до стаціонарного стану за умови, що відхилення від нього були незначними й не досягли критичних меж.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: