Название: Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі) - Огінова І. О.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 1527

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |4.4.3. Елементарна розумова діяльність

 

ЕЛЕМЕНТАРНА РОЗУМОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (інсайт, екстраполя ційний рефлекс) – особлива форма психічного відображення дійсності, за якої адаптація у вигляді нової програми поведінки виникає раптово, без попередніх спроб і помилок, без навчання. Подібні пристосування формуються на пізніх етапах еволюції і мають величезне значення для прогресивного розвитку тваринного світу у напрямі розумної істоти.

В основі елементарної розумової діяльності (ЕРД) лежить здатність тварин до засвоєння найпростіших законів природи, що дозволяє їм про гнозувати найближчі події і виконувати евристичні завдання. Наприклад:

–   пацюкам була запропонована така ситуація: три полиці, на верх ній сир, а драбинка дістає тільки до другої полиці. Після численних не вдалих спроб дістати їжу одне із звіряток піднялося на другу поличку, підтягло драбинку і підставило її до верхньої полиці та дібралося до сиру;

–   пес, який не зміг дістати кістку, стрибаючи з підлоги, підсунув ящик і вже тоді схопив бажаний трофей;

–          мавпа, котра не мала змоги самотужки дістати банан, який лежав за межами клітки, впіймала пацюка і, вхопивши його за хвіст, випу стила назовні, а коли той вхопив фрукт, підтягнула назад, відібравши банан і т. п.

У природних умовах ЕРД тісно поєднується з наслідуванням. На приклад, актом інсайту можна вважати ситуацію, коли одна із синиць в Англії почала прокльовувати станіоль на пляшках із молоком і ласувати

вершками, але коли так почала робити більшість птахів не тільки в Англії, а і на півночі Франції, то мова вже йтиме про наслідування.

Численні дослідження дозволили встановити існування чіткого взаємозв'язку ЕРД з рівнем філогенетичного розвитку нервової системи:

у риб і амфібій здатність до інсайту відсутня, а у плазунів спостеріга

ються лише її зародки. Складні варіанти екстраполяційних завдань мо жуть успішно вирішувати тільки воронові птахи та хижі ссавці, але вна слідок тривалого перенапруження головного мозку у них можуть спо стерігатися неврози, котрі відсутні у тварин, які приймають рішення тільки на основі навчання без участі евристичних процесів. Таке явище одержало назву парадокс вищої нервової діяльності. Він проявляється у формі гальмування психічних процесів особини, котра починає відмов лятися виконувати завдання. Це своєрідний захист кори півкуль від пере збудження, оскільки розумовий акт, навіть у найпримітивнішій формі, дуже важкий для тварин. Передумовою подібної реакції є еволюційне минуле нервової системи, а саме: надлишкова кількість нейронів, необ хідна для утворення принципово нових зв’язків і створення евристичної програми поведінки, формується у філогенезі досить пізно і тому залиша ється найбільш чутливою до екстремальних навантажень.

Розв'язання логічних задач потребує здібності до встановлення різноманітних зв'язків між окремими факторами довкілля, що може реалізуватися тільки за умови організації нейронів у модулі.

Морфологічним апаратом, за допомогою якого здійснюється функ ціональне об'єднання нервових елементів, слугує система синаптичних контактів. Природний добір протягом еволюції закріплював ті нейрон ні модулі, котрі забезпечували найбільш швидке й оптимальне виконання біологічно важливих завдань; формувалися ядра головного мозку, які відповідали за добір не будьякої, а найбільш суттєвої та необхідної інформації. Головна роль у цих процесах належить тим відділам голо вного мозку, котрі пов’язані з ЕРД та емоціями, тобто з корою великих

півкуль і лімбічною системою.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: