Название: Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі) - Огінова І. О.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 1527

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |3.5.4. Травна система

 

Основна частина травного каналу всіх багатоклітинних організмів розвивається з ентодерми. Вона розвивалась у БЕЗХРЕБЕТНИХ у на прямку диференціації окремих відділів, що виконували специфічні функ ції. Разом вони створювали єдину ієрархічно організовану систему, що могла тривалий час підтримувати свій гомеостаз.

Особливістю ХОРДОВИХ є наявність філогенетичного, ембріонального та функціонального зв’язку травної і дихальної систем. У філогенезі цей зв’язок установлювався завдяки топографічним і динамічним коорди націям, а в онтогенезі його підтримують морфологічні та ергонтичні коре ляції. В ембріогенезі травна система закладається у вигляді прямої трубки, що поділяється на три частини: передня починається ротовим отвором і закінчується переходом у глотку, її слизова оболонка утворюється з екто дерми. Середня частина травної трубки закінчується в місці контакту власної ентодермальної слизової оболонки з ентодермальною оболон кою задньої кишки.

РОТОВА ПОРОЖНИНА протягом еволюції підлягала суттєвим видозмінам у різних таксономічних груп тварин. Зокрема, безчерепні мають ротову порожнину, що частково вистелена миготливим епітелієм і оточе на передротовою лійкою із щупальцями; хребетні відзначаються появою губ, які тільки з часом стають рухливими у сумчастих та плацентарних тварин. Це пов’язано з необхідністю годувати дитинчат молоком. Скле

піння ротової порожнини риб та амфібій утворюється основою черепа, яка формує тверде піднебіння. рептилії мають збільшений об’єм ротової порожнини, а на верхньощелепних та піднебінних кістках виникають горизонтальні складки, що поділяють її на верхньодихальний відділ та вторинну ротову порожнину. У ссавців горизонтальні складки зростають ся, утворюючи суцільне вторинне тверде піднебіння, яке відокремлює ротову порожнину від носової. В онтогенезі (8й тиждень) може відбува тися незрощення цих складок. Це спричинює прояв такого атавізму як "вовча паща".

ЗУБИ хребетних походять від плакоїдної луски. У риб вони розта шовані у багато рядів, навіть на язику. Амфібії мають зуби не тільки на альвеолярній дузі, а й на інших кістках. У рептилій зуби вже розташовані

в один ряд. У риб, амфібій та рептилій диференціації зубів іще немає (го модонтна зубна система). Крім того, зуби цих тварин можуть багатора зово змінюватись. У ссавців зуби диференційовані, а зубна система гете родонтна. Число зубів у філогенезі зменшується й у вищих приматів

становить 32. Зуби цих тварин мають дві генерації (молочні та постійні). АНОМАЛІЇ зубної системи людини: гомодонтія, зайві зуби, зуби мудрос ті (рудимент).

ЯЗИК у риб представлений складкою слизової оболонки без м’язів,

які з’являються тільки у наземних тварин. У рептилій та ссавців язик утворюється з трьох зачатків (1 парний і 2 непарні), які формують тіло язика. До АНОМАЛІЙ розвитку можна віднести роздвоєний язик, як у плазунів (утворюється через незрощення парних зачатків).

СЛИННІ ЗАЛОЗИ відсутні у риб, у амфібій вони виділяють тільки слиз, у рептилій вже можуть продукувати деякі травні ферменти та отруту, для ссавців характерні численні малі слинні залози. Деякі з них (зубні, защічні, піднебінні, язикові) гомологічні рептильним. Такі крупні залози як під’язикова та підщелепна походять від під’язикової залози рептилій, а

привушна характерна тільки для ссавців.

ГЛОТКА виконує функції дихання та травлення. У ланцетника вона має понад 150 пар зябрових щілин. У риб є п'ять – сім зябрових мішків (вирости) із шкіри назовні, що утворюють зяброві кишені. В місці їх

з’єднання ектодерма шкіри та глотки проривається, формуючи зяброві щілини. В амфібій личинки мають чотири пари зябрових щілин. В інди відуальному розвитку рептилій вони зберігаються тільки в ембріогенезі, а потім заростають. У ссавців починається закладка зябрових мішків та

кишень, але вони не прориваються і справжніх щілин немає. Перша зяб рова щілина, починаючи з амфібій, перетворюється на євстахієву трубу та зовнішній слуховий прохід. АНОМАЛІЇ розвитку глотки у людини пов’язані з тим, що зяброві щілини в онтогенезі прориваються й зберіга ються протягом постнатального розвитку, маючи вигляд латеральних свищів або кісти шиї. На їх основі може відбуватися малігнизація з наступ ним злоякісним перетворенням відповідних аномальних клітин.

СЕРЕДНЯ та ЗАДНЯ КИШКИ. Середня частина травної трубки у філогенезі зазнала таких перетворень: зросла її довжина, диференціювалися відділи, сформувалися великі травні залози, збільшилася всисна поверхня за рахунок складок, ворсинок, крипт.

–          ЛАНЦЕТНИК – у середній частині відокремився печінковий ви

 

ріст;

 

–          РИБИ – виділяються глотка, стравохід, шлунок, тонкий і товстий

 

кишечник, печінка та підшлункова залоза;

–          АМФІБІЇ – товстий кишечник відкривається в клоаку;

–   РЕПТИЛІЇ – розвивається сліпа кишка внаслідок розширення раціону й включення до нього продуктів рослинного походження, що, у свою чергу, потребувало наявності симбіотичної мікрофлори.

–   ССАВЦІ відзначаються подальшою диференціацією середньої кишки й збільшенням її сліпого виросту. Задня частина кишечника плацентарних представлена прямою кишкою, що закінчується анусом. АНОМАЛІЇ розвитку середньої та задньої кишок можуть бути представ лені гіпоплазією всієї травної системи, персистуванням клоаки (сечоста теві шляхи та пряма кишка не розділяються на восьмому тижні, а залишаються разом), гетеротопія тканин підшлункової залози у стінці тонкого кишечника або шлунка через порушення клітинної міграції (відбувається малігнизація слизової тканини).

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: