Название: Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі) - Огінова І. О.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 1612

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |3.3. Кореляції та координації

 

Взаємна зумовленість онтогенетичних процесів у межах складної системи рівня організму підтримується розгалуженою мережею відповід них зворотних зв’язків. У першому наближенні їх можна поділити на ко реляції та координації.

Кореляції відображають наявність функціональної та структурної взаємозалежності між структурами організму в онтогенезі, за яких зміни в одних органах викликають зміни в інших. Відповідні зв’язки називаються корелятивними. Розрізняють кілька різновидів кореляцій:

–          геномні – засновані на взаємодіях та зчепленні генів у генотипі.

Наприклад, горох з пурпуровими квітками має червоні плями у пазухах листків та сіру насінну шкірку, короткий дзьоб голубів супроводжується розвитком пір’я на ногах, руді люди мають ластовиння тощо;

–   морфогенетичні – базуються на взаємодіях клітин між собою протягом диференціації в онтогенезі. Наприклад, розвиток центральної

нервової системи у хребетних відбувається тільки при взаємодії хорди та мезодерми;

–          ергонтичні – сприяють установленню функціональних зв’язків

між уже сформованими структурами організму. Наприклад, нормальний розвиток нервових центрів і нервів позитивно позначається на розвитку периферичних органів і навпаки.

Кореляції здійснюють взаємний контроль за результатами розвитку і забезпечують нормальне протікання формотворення в онтогенезі. Саме

система кореляцій визначає і долю мутацій. Тому протягом онтогенезу зможуть реалізуватися тільки ті з них, що викликають лише незначні змі ни у кореляціях.

Кореляції слугують основою для координацій, які відображають узгодженість онтогенетичних змін протягом тривалого часу загальної ево люції тієї чи іншої великої таксономічної групи, тобто стосуються філо генетичних процесів. Координації поділяються на:

–          топографічні – просторові зв’язки органів, що змінюються узгоджено протягом філогенезу, але не є об’єднаними єдиною функцією. Наприклад, співвідношення розмірів і розташування органів у порож нині тіла;

–  динамічні  –  зміни  протягом  філогенезу  функціонально пов’язаних між собою органів та їх систем. Наприклад, так розвивалися зв’язки між рецепторами і відповідними центрами нервової системи;

–   біологічні – еволюційні зміни в органах, що є важливими для за безпечення життєдіяльності, але безпосередньо не пов’язані між собою кореляціями. Наприклад, розвиток іклів та зубів у хижаків координова ний із розвитком скроневого м’яза і формуванням щелепного суглоба. У чотириногих тварин спостерігається відповідність довжини перед ніх кінцівок довжині задніх, довжини кінцівок – розмірам шиї, що є важ ливим для пересування та добування їжі тощо.

Системний розвиток кореляцій і координацій забезпечив ієрархічно узгоджене функціонування цілісного організму протягом не тільки його

індивідуального існування, а й історичного розвитку життя. Одного разу віднайдені оптимальні співвідношення між різними підсистемами ор ганізму турботливо зберігались адаптаційними механізмами і відтво рювалися в кожному наступному поколінні.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: