Название: Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі) - Огінова І. О.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 1527

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |АНОТАЦІЯ

І. О. Огінова, О. Є. Пахомов

 

ТЕОРІЯ  ЕВОЛЮЦІЇ (СИСТЕМНИЙ РОЗВИТОК ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ)

 

Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

 

Дніпропетровськ

Видавництво ДНУ

2011

УДК 576.12    Гриф надано Міністерством освіти і науки України

ББК 74.200.515          (лист № 14/18Г1686 від 12.10.2007 р.)

Рецензенти:

др біол. наук, проф. М. М. Марченко

(Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича)

др біол. наук, проф. В. К. Рибальченко

(Інститут біології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка)

 

Огінова І. О.

О 38      Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі) : підручник /

І. О. Огінова, О. Є. Пахомов. – Д. : Видво Дніпропетр. унту, 2011. – 540 с. ISBN 978966–551–34–0

Підручник присвячений системному узагальненню наукового доробку світових

учених у галузі дослідження проблем життя. Він містить такі розділи: загальні принципи самоорганізації матерії; основні напрями розвитку уявлень про самоор ганізацію Всесвіту; хімічна еволюція; основні гіпотези про походження життя на Землі; можливі варіанти формування генетичного коду; еволюція генетичного ма теріалу; еволюція онтогенезу; філогенез систем органів; еволюція нервової системи та психічного відображення; мікроеволюція; макроеволюція; антропогенез (біологічні та соціальні фактори гомінізації, ранні гомініди та відповідні культури); біосоціальний аналіз особливостей антропогенезу; системні перебудови біосфери за геологічним часом; ноосфера. Ці розділи об’єднують у єдину систему всі процеси, пов’язані з виникненням і подальшим розвитком життя на Землі. У межах програми для вищих навчальних закладів на сучасному науковому рівні розглядаються  системні процеси виникнення і подальшого розвитку життя на Землі.

Для студентів біологічних, психологічних, педагогічних та медичних спеціаль ностей вищих навчальних закладів, а також для тих, хто цікавиться питаннями ево люції життя на нашій планеті.

Іл. 8. Табл. 5. Бібліогр. 69 назв.

Oginova I. O. Evolution Theory (System Development of Life in Earth): primer / I. O. Oginova, O. Yе. Pakhomov. – Dnipropetrovsk : Dnipropetrovsk University Press, 2011. – 540 p.

System processes of beginnings and subsequent development of life in Earth have been considered within the limits of programme for higher educational establishment.

For studens of biological, psychocological, pedagogical and medical higher educational establishments and for these who are intristing in questions of life evolution in

our planet as well.

Fig. 8. Тabl. 5. Referenc. 69 items

 

 

 

Теорія еволюції (системний розвиток життя на Земл )

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: