Название: Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі) - Огінова І. О.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 1527

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |1.7. Дивний атрактор

 

Атрактор – це такий стан системи, до якого вона "притягується", визначаючи своїми особливостями характер цього "тяжіння". Відповід но налаштовується й комплекс керівних параметрів системи, до складу якої може входити чимало атракторів.

Один із різновидів атракторів відзначається дивним сполученням детермінованості й хаотичності, що зростає у міру наближення до нього. Він так і називається – дивний (хаотичний) атрактор. Частина фазо вого простору системи, охоплена таким атрактором, перестає підкоря тися    звичним   регуляторним   сигналам,   дестабілізується   і   стає непередбачуваною. Але це не означає повного свавілля, в своєму подальшому розвитку така система може набувати тільки обмеженого числа станів і починає тяжіти до переходу через нескінченну низку біфурка ційних точок, формування структур у вигляді спіралей або чергування періодичних спіралей з неперіодичними тощо. Це означає, що система з

дивним атрактором не може змінюватись яким завгодно способом. Вона має певну фіксовану кількість відповідних станів.

У такій обмеженості можливих варіантів поведінки подібних систем і полягає їх детермінованість. Але визначити заздалегідь, яким саме чином відбуватимуться переходи між різними станами системи в межах дивного атрактора і якими будуть їх конкретні траєкторії розвитку, не можливо. В цьому проявляється стохастичність таких систем.

Сталість і мінливість виявляються різними сторонами одного об’єкта: із хаосу неминуче виникають упорядковані структури, які без

належної підтримки (обмін речовини, енергії та інформації) знову дезорганізуються.

Рис. 1.2. Один із найчисленніших варіантів дивного атрактора

 

Таким чином, утворювати нові форми внаслідок спонтанної само організації можуть лише відкриті системи із незворотними процесами, що через зростання мінливості суттєво відхилилися від стаціонарного стану. Ніщо в світі не "хоче" еволюціонувати, еволюція просто від бувається.

 

 

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: