Название: Гідробіологія: конспект лекцій. Частина ІІ - Курілов О.В.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 2184

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |10.2 Способи добування їжі

 

У переважній більшості випадків харчування водних тварин відбувається  екзогенно  й  набагато  рідше  –  ендогенно,  коли  їжа  не надходить із зовнішнього середовища. Для личинок багатьох безхребетних і риб характерно змішане харчування, при якому протягом певного часу молодь  харчується  залишком  жовтка  і  одночасно  шляхом  захоплення корму ззовні. Ендогенне харчування відбувається за рахунок використання речовин власного тіла й тих, які утворюються в симбіотичних водоростях, що поселяються усередині гідробіонтів (зоохлорели і зооксантели). Як правило, тварини, що одержують їжу регулярно (наприклад, гіллястовусі рачки), здатні голодувати менший термін, ніж ті, що живляться час від часу (п'явки, павуксріблянка). Здатність до голодування підвищується, якщо в організмі багато запасних живильних речовин.

Порівняно  часто  в  гідробіонтів  спостерігається  ендогенне харчування за рахунок симбіонтів. Симбіотичні водорості знайдені майже у всіх найпростіших, у багатьох гідр, актиній, коралів, в деяких молюсках і хробаках. Встановлено можливість нормального росту ряду рифоутворюючих коралів тільки за рахунок зооксантел.

Екзогенне харчування гідробіонтів в основному носить голозойний характер, але багато гідробіонтів у деякому ступені здатні задовольнити свої харчові потреби за рахунок осмотичного поглинання РОР. З підвищенням  їхньої  концентрації  інтенсивність  осмотичного  живлення

підвищується.  Зі  збільшенням  маси  тварин  кількість  поглиненої розчиненої  їжі  зростає  не  лінійно,  а  в  залежності  пропорційно  масі  в

ступені  0,75.  Мідії  можуть  використовувати  вуглець  розчинених карбонатів на біосинтез білка й ліпідів, особливо при побудові раковини.

Здобування корму при голозойному харчуванні відбувається шляхом диференційованого  або  недиференційованого  захоплення  харчових об'єктів (фаготрофно). У першому випадку харчування відбувається за рахунок порівняно великих об'єктів, кожний з яких піддається індивідуальної   апробації,   і   тактика   оволодіння   їм   відповідає   його

специфічними  якостями.  Недиференційоване  захоплення  кормових об'єктів   спостерігається   в   тих   організмів,   які   харчуються   відносно

дрібними харчовими частинками, що заковтуються цілими скупченнями. У цьому випадку кожна частинка не апробується, і тактика добування їжі будується відносно не окремих об'єктів, а їхніх скупчень. Сам процес добування їжі гідробіонтами може відбуватися в товщі води й ґрунту, а

також на поверхні дна й різних твердих субстратів.

Недиференційоване захоплення їжі на ґрунті та інших твердих субстратах спостерігається у тварин, що заковтують ґрунт, або збирають на  дні  детрит  чи  водоростеві  й  бактеріальні  обростання  на  твердих

субстратах.  Недиференційоване  захоплення  кормових  об'єктів  у  товщі води проявляється у формі фільтрації й седиментації харчової суспензії. Фільтрація   полягає   в   пропущенні   токів   води   скрізь   пристрої,   що

відціджують, з наступним поїданням затриманого на них харчового матеріалу. Седиментація досягається створенням умов для осідання зважених частинок на ті, або інші поверхні. Дуже часто фільтрація й седиментація комбінуються.

Диференційоване захоплення харчових об'єктів проявляється у формі

пасіння й полювання. Пасіння спостерігається у випадку харчування великими рослинами й малорухомими тваринами, полювання має місце у

відношенні  великої  рухливої  жертви,  що  по  своїх  розмірах  іноді  мало

поступається своєму споживачеві.

Необхідно мати на увазі, що різні способи добування їжі можуть у тварин  складно  комбінуватися  один  з  одним.  Наприклад,  багато веслоногих    рачків,    яких    відносять    до    фільтраторів    та    хижаків

захоплювачів, мають велику лабільність рухів ротових кінцівок, завдяки чому вони мають можливість порізному захоплювати всілякі об'єкти. Фільтратори, завдяки комбінації різних рухів кінцівок і кінчика черевця, можуть плавно ковзати, робити невеликі або різкі стрибки, здійснюючи захоплення їжі підгоном її до ротової області з наступним відфільтровуванням дрібних об'єктів або зачерпуванням великих, а також загрібанням – хапанням останніх без підгону; хижі веслоногі поряд зі стрибками й захопленням великих тварин можуть повільно ковзати, відфільтровуючи водорості й навіть бактерії.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: