Название: Гідробіологія: конспект лекцій. Частина ІІ - Курілов О.В.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 2305

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |16 БІОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ ГІДРОСФЕРИ

З величезної кількості гідробіонтів далеко не всі використовуються людиною як біологічна сировина. Цим значною мірою пояснюється той факт, що водяні рослини й тварини становлять приблизно 3% у їжі людей (по сирій масі), хоча первинна продукція гідросфери лише в 3 рази менше, ніж суши. З кожним роком все більше нових представників фауни й флори водойм зараховуються до промислових об'єктів, цей процес безперервно підсилюється відповідно до росту народонаселення й удосконалення технічних можливостей освоєння біологічної сировини (нові способи його видобування, зберігання й переробки). Наприклад, вже зараз успішно виловлюється криль (евфаузиїди й інші представники рачкового макропланктону), продукція якого у Світовому океані, можливо, не нижче, ніж всіх риб, разом узятих.

На відміну від корисних копалин біологічні ресурси відносяться до таких, що самовідтворюються. Отже, їхня маса в гідросфері визначається не кількістю наявних промислових організмів, а їхнім приростом, тобто продукцією. Мірою реалізації цієї продукції служить промисел. Обсяг стійкого промислу водних організмів визначається величиною їхнього природного відтворення, тому він не повинен перевищувати природний

приріст популяцій. Охорона й підвищення ефективності природного відтворення  являє  собою  важливий  чинник  зміцнення  сировинної  бази

промислу,   так   само   як   і   збагачення   водойм   новими   промисловими об'єктами за рахунок акліматизації. Разом із тим, роботи в обох зазначених напрямках вже являють собою перехід від використання біоресурсів до виробництва біосировини, коли об'єкти, що виловлюються в природних

водоймах в тій чи іншій мірі стають продуктами праці. Наприклад, промисел осетрових, незважаючи на різке скорочення обсягу природного відтворення, після зарегулювання стоків рік, в основному забезпечується за рахунок заводського вирощування молоді риб. У подібному плані варто

розглядати збільшення обсягу сировинної бази морського й озерного промислу як наслідок проведення акліматизаційних робіт. Використання біоресурсів поступово все більше доповнюється виробництвом біологічної

сировини, і часто важко сказати, з якою із двох форм людської діяльності ми маємо справу. Промисел історично переходить в аквакультуру, одночасно  співіснуючи  з  нею.  Промисел  водних  організмів  не  завжди легко відрізнити від «урожаю» при штучному розведенні, тому що існує безліч перехідних форм між цими двома видами одержання біологічної сировини з водойм. Враховуючи це, світова статистика умовно називає

виловом всю кількість гідробіонтів, що одержуються з водойм, хоча якась, поки ще не дуже значна частина їх виходить з аква і марикультури. Це варто мати на увазі при оцінці величини промислу окремих гідробіонтів, що приводяться за даними світової статистики.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: