Название: Гідробіологія: конспект лекцій. Частина ІІ - Курілов О.В.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 2303

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |10.1.3 Кормність і забезпеченість їжею

 

При оцінці кормності водойм і умов харчування гідробіонтів не можна виходити з одних даних про кількість наявної їжі, або тієї, що утвориться. В дійсності, мова йде про складне біологічне явище, коли тваринні споживаючі й споживані організми пов'язані не простим кількісним зв'язком, але, в першу чергу, взаємосуперечними відносинами добування й запобігання, що проявляються в найрізноманітніших формах адаптацій, які історично виробилися в кожної із сторін. Б. П. Мантейфель у своїх роботах показав, що поводження споживачів корму складається на підставі  адаптації  до  оволодіння  своєю  жертвою  й,  одночасно, збереженням себе від знищення хижаками. Створюється своєрідна тричленна система – тріотроф, відносини в якій взаємозалежні й взаємообумовлені. Таким чином, для оцінки умов харчування поряд з даними про кількість харчових об'єктів потрібні відомості про їхню доступність. Крім цього, необхідно брати до уваги ступінь агрегованості харчових об'єктів. Тварини, що фільтрують їжу, голодують, коли її концентрація занадто мала, хоча сумарна кількість величезна.

Якщо у споживачів живих організмів в процесі еволюції вироблялися всілякі адаптації до оволодіння жертвою, то в організмів, яких використовують у їжу, з'являлися й удосконалювалися пристосування, що знижують їхнє виїдання. Такі адаптації проявляються у формі маскування, укриття, конституціональної захищеності.

Маскування досягається придбанням подібності з забарвленням навколишнього середовища, дезінформацією про форму й положення тіла, мімікрією, розвитком прозорості і в деякі інші способи. Дуже характерна для   гідробіонтів,   як   засіб   маскування,   прозорість,   властива   деяким

інфузоріям, пелагічним личинкам більшості молюсків, ракоподібних, кишковопорожнинних, поліхет, риб.

Укриття забезпечується заглибленням у різні субстрати, використанням як притулок порожніх раковин, побудовою різних будиночків, перебуванням під захистом           інших організмів. Найпоширеніший спосіб укриття – закапування в ґрунт, причому його глибина залежить від пошукової здатності ворогів.

Конституціональний захист забезпечується великими розмірами тіла, міцністю й озброєністю покривів, неїстівністю тканин, швидкістю руху. Як

правило, великі діатомові водорості слабкіше виїдаються рачками, ніж дрібніші,  високе  тіло  в  деяких  риб  часто  рятує  їх  від  хижаків,  великі

молюски використовуються рибами рідше дрібних. Панцирні коловертки, озброєні гострими шипами, виїдаються значно менше, ніж безпанцирні. Далеко не всіма тваринами поїдаються голкошкірі, що мають міцний панцир і озброєні великою кількістю голок, до того ж нерідко отруйних.

Через гострий специфічний запах переважною більшістю тварин не споживаються губки. Отруйні для багатьох тварин щупальці сифонофор і нематоцисти актиній. Ефективно захищає від хижаків велика швидкість руху.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: