Название: Гідробіологія: конспект лекцій. Частина ІІ - Курілов О.В.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 2303

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |14.4 Продукція різних груп гетеротрофів

 

Оскільки гетеротрофні організми мають широкий спектр харчування, роздільне обчислення вторинної продукції для окремих трофічних рівнів є

практично нездійсненним. Наближене уявлення про картину вторинного продукування ґрунтується на обчисленні продукції окремих груп консументів, причому одержувані величини – не адитивні, тобто, підсумовування продукції окремих груп організмів різних трофічних рівнів екологічного змісту не має. У Світовому океані найбільше значення у вторинному продукуванні мають бактерії, гриби, зоопланктон, зообентос і риби.  Уявлення  про  продукційну  ролі  бактерій  у  пелагіалі  Світового океану помітно розходяться. Так, відповідно до визначень, виконаних методом   прямого   мікроскопічного   обліку,   по   змісту   АТФ,   методом

проточних  культур  і  за  допомогою  14С  виходять  наступні  величини:

біомаса  бактерій  2–10  мг∙м3   С,  добовий  Р/ВКоефіцієнт  0,5–1,  добова

продукція 0,5–1,5 г∙м2, кількість ОР, що руйнується бактеріями, 1,5–4,5

г∙м2 на добу. Дуже велика, але поки ще недостатньо вивчена продукція мікрозоопланктону   (інфузорії,   безбарвні   джгутикові,   постнаупліальні

стадії веслоногих ракоподібних та ін.). В екваторіальній Пацифіці на його

частку доводиться близько 30–40% біомаси всього зоопланктону. Близькі до цього величини отримані при дослідженнях у північносхідній частині Тихого океану. У планктоні Каспійського моря кількість інфузорій досягає навесні 5–6 млн. екз.∙м3, у Чорному морі й причорноморських лиманах може досягати декількох десятків і навіть сотень мільйонів екз.∙м3. Особлива роль мікрозоопланктону полягає в тім, що він служить проміжною трофічною ланкою між бактеріями й нанофітопланктоном, з одного боку, і більш великорозмірним зоопланктоном – з іншого. Експериментальні дослідження свідчать, що близько половини первинної продукції в трофічному ланцюзі проходить через мікрозоопланктон.

У континентальних водоймах рівень вторинного продукування звичайно  помітно  вище,  ніж  у  Світовому  океані.  З  одного  боку,  це пов'язане з їх високою первинною продуктивністю, з іншого боку – надходженням значних кількостей алохтонної органіки, за рахунок якої утворюється більша бактеріальна біомаса, що використовується організмами наступних трофічних рівнів. Сумарна продукція бактерій, що розвиваються за рахунок алохтонної і автохтонної органіки, звичайно поступається первинній у 2–3 рази. Величезну й поки ще мало враховану роль грають у вторинному продукуванні організми мікрозоопланктону й мікрозообентосу, зокрема найпростіші. Маючи повсюдне поширення, величезну   чисельність   й   високий   Р/Вкоефіцієнт,   вони   продукують біомасу, часто близьку до тієї, яку утворюють у водоймах всі інші тварини, узяті разом. Продукція коловерток звичайно нижче, ніж найпростіших. Річна продукція рослиноїдних планктонних рачків звичайно виражається в

озерах і водоймищах десятками або сотнями грамів на 1 м2. Продукція хижих ракоподібних в 3–4 рази нижче, ніж рослиноїдних. З одного боку, менше їхня біомаса,  з  іншого  боку –  нижче  Р/Вкоефіцієнт.  Продукція

зообентосу звичайно в 5–10 разів менше, ніж зоопланктону, що зазвичай

пов'язано з низькими Р/Вкоефіцієнтами у донних тварин. Сумарна продукція зообентосу в різних водоймах може розрізнятися в сотні разів, звичайно   досягаючи   декількох   десятків   грамів   на   1   м2.   Продукція іхтіомаси, включаючи личинок і молодь, досягає декількох десятків грамів на 1 м2. Набагато нижче промислова продукція риб, що звичайно не перевищує 5–10% від тієї, що акумулюється в ихтіомасі.

 

Питання для самостійного вивчення

 

1. Поняття про біологічну продукцію та потік енергії.

2. Методи визначення первинної і вторинної продукції.

3. Продуктивність різних типів водойм.

4. Продуктивність різних груп гетеротрофів.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: