Название: Гідробіологія: конспект лекцій. Частина ІІ - Курілов О.В.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 2184

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |14.2.3 Розрахунки рибопродуктивності

 

Існує кілька методів визначення потенційної рибопродуктивності водних об'єктів. Всі вони побудовані на основі визначення продуктивності кормової бази риб, коефіцієнтів засвоєння й перехідних коефіцієнтів з урахуванням  втрат  речовини  й  енергії  на  різних  рівнях  трофічного ланцюга. Застосовуються такі основні методичні підходи: 1) орієнтовний розрахунок промислової й потенційної рибопродуктивності за рівнем первинної продукції фітопланктону; 2) спрощений розрахунок потенційної й  промислової  рибопродуктивності  за  рівнем  розвитку  основних угруповань кормових безхребетних, що включає розрахунок рибопродуктивності по зоопланктону й макрозообентосу.

Найбільшою точністю й складністю характеризується метод розрахунку  потенційної  й  промислової  рибопродуктивності  на  основі

біотичного балансу, що відбиває біологічний колообіг речовин і енергії у водній екосистемі й базується на основних положеннях продукційної гідроекології.  Хоча  цей  метод  має  окремі  допущення  й  спрощення, пов'язані з розрахунками такого балансу, він може бути фундаментальною основою для розрахунків потенційної й промислової рибопродуктивності водних екосистем. Промислом вилучається лише певна частина загальної маси риб, що продукується у водних екосистемах протягом вегетаційного сезону.  В  різних  рибогосподарських  водних  об'єктах  коефіцієнт  вилову риб  Кв   варіює  від  0,02  до  0,35,  тобто  промислом  охоплюється  2–35% рибної продукції. Продукцію риб (потенційну рибопродуктивність) можна розрахувати також по величині реального вилову риби, розділивши її на Кв, установлений для даного конкретного водного об'єкта.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: