Название: Гідробіологія: конспект лекцій. Частина ІІ - Курілов О.В.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 2303

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |10.1.2 Кормова база

 

Наявні  у  водоймах  кормові  ресурси  використовуються гідробіонтами вкрай непропорційно, зокрема, слабко утилізується ЗОР й особливо РОР. Незважаючи на це, розчинені органічні речовини є одним з основних джерел харчування бактерій і таким шляхом широко втягуються в трофодинамічні процеси. Використанню РОР бактеріями сприяє її адсорбція  на  частках  детриту  й  стінках  пухирців  газу,  де  розвивається рясне бактеріальне населення. В значній мірі використовують розчинену органіку багато мікроводоростей. Осмотичне харчування тварин поширено досить широко й відбувається за рахунок поглинання легкозасвоюваних фракцій РОР. Водоростями розчинена органіка споживається при концентрації понад 0,5 мг/л за допомогою дифузійного механізму; при концентрації менш 0,1 мг/л, вона може використовуватися шляхом активного транспорту через клітинну мембрану. Серед РОР найбільше значення   як   джерела   осмотичного   харчування   мають   амінокислоти, глюкоза й жирні кислоти.

ЗОР представлені головним чином частинками детриту, зваженими у воді  й  осідаючими  на  ґрунт.  Крім  органічної  речовини  у  формуванні

детриту велика роль належить мінеральній суспензії. На частинках детриту концентрується величезна кількість бактерій, які розвиваються не тільки на поверхні, але й проникають углиб. Розвитку бактерій на частинках детриту сприяє адсорбція на їхній поверхні РОР, а також залучення бактеріями в обмін розчинених мінеральних речовин і газів. Харчова цінність детриту значною мірою пов'язана з його походженням, віком і вмістом бактерій.

Серед детритофагів є багато бентичних форм (поліхети, олігохети, ракоподібні, молюски), пелагічних (інфузорії, коловертки, гіллястовусі й

веслоногі ракоподібні) та  ряд інших організмів. Бактеріями в тій чи іншій мірі харчуються представники всіх типів тварин, але найбільше значення

вони мають в раціоні ґрунтоїдних форм і сестонофагів. Дуже велику роль бактерії відіграють у харчуванні організмівфільтраторів. Планктонними водоростями харчуються багато корененіжок, радіолярії, сонцевики, багато молюсків (устриці, мідії), більшість нижчих ракоподібних. Серед риб фітопланктоном живляться тихоокеанська сардина, білий товстолобик і деякі інші. Фітобентос служить їжею для деяких ракоподібних, комах, молюсків,  риб,  черепах  і  ссавців,  причому  переважно  споживаються

водорості, у той час як вищі рослини зазвичай використовуються значно менше.  Особливо  велике  значення  в  кормовій  базі  гідробіонтів  мають

веслоногі, гіллястовусі й евфаузиєві ракоподібні, двостулкові, черевоногі й головоногі молюски, поліхети й олігохети, риби.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: