Название: Гідробіологія: конспект лекцій. Частина ІІ - Курілов О.В.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 2184

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |13.2.3 Гетеротрофна сукцесія

 

У  деяких  випадках  біоценози  можуть  відомий  час  існувати  за рахунок  утилізації  готової  ОР,  утвореної  іншими  гідробіоценозами  або тими що потрапляють у водойми внаслідок їхнього забруднення різними стоками. Коли, наприклад, утворюються нові водоймища, що затоплюють родючі землі, багаті на рослинність, то перші 2–3 роки кількість гетеротрофів у водоймі виявляється непропорційно високою. На ґрунті у величезних кількостях розвиваються детритоїдні личинки комах, зокрема хірономід. За рахунок масового розмноження бактерій, що переробляють готову  ОР,  у  водній  товщі  водоймищ  з'являється  багата  фауна, представлена найпростішими, коловертками й рачками. Значну роль у їхньому харчуванні грає ОР, створена продуцентами, однак споживання їжі помітно перевершує її новоутворення. Через 3–4 роки біомаса бентосу починає помітно знижуватись, і поступово витрата енергії приходить у відповідність із її надходженням. Споживання кисню біоценозами знижується, відношення енергії, що розсіюється, до тієї, що акумулюється фотосинтетиками поступово зменшується, але залишається помітно більше одиниці. Це пояснюється значним надходженням у водоймища алохтонної ОР, за рахунок якої можуть існувати багато гідробіонтів.

Особливо різко проявляються риси гетеротрофної сукцесії в стічних водах з великою кількістю органічної речовини. Наприклад, каналізаційні води, що випускаються для очищення в спеціальні водойми, спочатку повністю позбавлені автотрофів. Їхнє населення представлене бактеріями і небагатьма тваринамианаеробами (деякі найпростіші та коловертки) або споживачами кисню повітря (личинки деяких комах). Надалі по мірі мінералізації ОР і появи у воді слідів кисню у водоймі, багатому на їжу, з'являються різні евриоксибіонтні форми (хробаки, личинки комах, найпростіші), і видовий склад біоценозу збагачується. Число видів поки ще залишається малим, але кожний з них представлений великою кількістю особин, тому біомаса угруповання велика. З подальшою мінералізацією органіки в біоценозі з'являються перші автотрофи (в першу чергу синьо зелені водорості), але їхня роль поки ще дуже невелика. Процеси розсіювання енергії – єдині до появи автотрофів – починають супроводжуватися її акумуляцією, але споживання кисню поки ще різко переважає над його виділенням. Фауна водойми збагачується за рахунок появи форм, більш вимогливих до кисню. З подальшим зменшенням концентрації ОР, що мінералізуються гетеротрофами, умови для дихання стають більш сприятливими й відповідно зростає число видів що входять до складу біоценозів. Серед автотрофів з'являються діатомові, зелені, протококові й, нарешті, вищі рослини. Виділення кисню збільшується, відношення енергії, що розсіюється, до тієї, що акумулюється, знижується. Біомаса біоценозу зменшується за рахунок зниження чисельності масових форм. Інформаційна ємність системи зростає внаслідок збільшення числа

видів, вирівнювання їхньої кількісної представленості й ускладнення харчової структури біоценозу. Процеси, більшменш подібні з описаними, відбуваються у водоймах, зокрема в ріках, у місцях їхнього інтенсивного забруднення стоками з високим вмістом ОР. В цьому випадку окремі стадії гетеротрофної сукцесії виявляються локалізованими просторово, існуючи паралельно й дозволяючи відразу спостерігати увесь градієнт угруповань у серіальній зміні. Біля місця скидання у водойму великих кількостей ОР населення  води  представлене  практично  тільки  гетеротрофними бактеріями. Із просуванням вниз за течією ріки, відповідно ступеню мінералізації органічних речовин, що скидаються, і поліпшенню умов дихання населення водойми стає різноманітніше. Усе в більшій кількості розвиваються автотрофи, їхня роль у біоценозі підвищується й у випадку повного очищення стічних вод евтрофний стан системи змінюється на оліготрофний.

 

Питання для самостійного вивчення

 

1. Загальні уявлення про водні екосистеми.

2. Структурнофункціональні особливості водних екосистем.

3. Стійкість екосистем.

4. Динаміка екосистем.

5. Сукцесії як екосистемний процесс. Автотрофна і гетеротрофна сукцесії.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: