Название: Гідробіологія: конспект лекцій. Частина ІІ - Курілов О.В.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 2303

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |13.2.2 Автотрофна сукцесія

 

Така форма серіальних змін характерна для переважної більшості континентальних водойм, як природних, так і штучних. В останньому випадку розвиток екосистем звичайно йде за схемою вторинної сукцесії, відрізняється швидким протіканням послідовних серій і досягненням кульмінації протягом одного вегетаційного сезону. Така картина, зокрема, спостерігається в періодично заповнюваних рибоводних ставках, у рисових чеках. В природних умовах вторинна сукцесія типова для деяких придаткових водойм рік, що заливаються навесні. Швидкість розвитку екосистем при вторинній сукцесії пов'язана з тим, що в ложі водойми після

його висихання залишається багато всіляких зачатків рослин і тварин, а також акумулюється велика кількість різних продуктів метаболізму існуючого тут біоценозу. Після нового заповнення ложа у водоймі, що утворилася, дуже швидко розвивається багате населення, що при невеликому обсязі водної маси починає енергійно впливати на біотоп, перетворюючи його відповідно до загального напрямку автотрофної сукцесії. У тривало існуючих природних водоймах автотрофна сукцесія найбільш виражена в невеликих озерах, зокрема тих, які внаслідок кліматичних, гідрологічних, орографічних і інших особливостей виявляються особливо сприятливими для існування життя. Сприятливий термічний режим, надходження з водозбору великої кількості біогенів і готової ОР сприяють наростанню біомаси й підвищенню функціональної ролі біотичного компонента в екосистемі. Озерний стік відбувається звичайно за рахунок водної маси эпілімніону, порівняно бідної біогенами, що сприяє їхньому накопиченню у водоймі й прискорює сукцесію екосистеми. У цьому ж напрямку діють всі фактори евтрофікації озер, пов'язані з господарською діяльністю людини.

Вкрай слабко або зовсім не виражена сукцесія в річках. Продукти метаболізму         річкових         біоценозів            зазвичай         спливають      з           течією і           не

змінюють вихідних біотопів. Ті невеликі зміни, які відбуваються в екосистемі протягом вегетаційного періоду (наприклад, деяке замулення плесів), знищуються під час паводка, коли відбувається промивання русла, і ріка вертається в екологічно вихідний стан. Отже, відсутня основна умова сукцесії, коли одні популяції, модифікуючи середовище, створюють умови

для входження в екосистему нових видів. На прикладі ріки видно, як зовнішні, стосовно екосистеми, впливи перешкоджають її розвитку.

У  Світовому  океані,  через  високий  рівень  перемішування  води, сукцесії  не  характерні,  хоча  часто  мають  місце  процеси,  що  зовні  їх

нагадують. Так, при замуленні твердих ґрунтів їхній біоценоз змінюється угрупованням видів, що риють. Замулення в цьому випадку не є результатом життєдіяльності біоценозу, а є наслідком змін умов акумуляції

опадів, тобто не є екосистемним процесом. В іншому аспекті, очевидно, варто розглядати зміну біоценозів по мірі видалення від місця підняття глибинних вод, багатих на біогени. Висока концентрація біогенів, що сприяє в місцях підйому глибинних вод формування численного фітопланктону, який служить їжею різним його споживачам, не є результатом  життєдіяльності  біоценозу,  однак  з  віддаленням  від  місця

підйому глибинних вод концентрація біогенів внаслідок використання водоростями поступово знижується й спостерігається спрямований процес зміни біоценозу, обумовлений зміною біотопу під впливом біотичного компонента.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: