Название: Гідробіологія: конспект лекцій. Частина ІІ - Курілов О.В.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 2303

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |10.1.1 Кормові ресурси

 

До кормових ресурсів, загалом, відносять всі форми мертвої й живої ОР. Першої у водоймах незмірно більше, ніж живої, але в процес біологічного колообігу вона втягується слабкіше. Основна маса мертвої ОР водойм перебуває в розчиненому вигляді (розчинені органічні речовини – РОР)  й  у  ґрунтах,  менше  її  у  зваженому  стані  та  у  вигляді  колоїдів. Сумарна кількість вуглецю РОР у водах Світового океану, досягає 3∙1012 т (1,5–2 мг∙дм–3). На його частку доводиться 90–95% всієї ОР морських вод. Щорічно ріки виносять у Світовий океан близько 6∙108 т РОР. Тільки невелика їхня частина використовується деякими організмами, переважно бактеріями, а інша являє собою грандіозний енергетичний резерв гідросфери.

Величезна кількість ОР (яка, до речі, важко піддається обліку) міститься у ґрунтах водойм. Органіка ґрунту значною мірою являє собою важкі   для   засвоєння   організмами   форми   речовин.   Крім   того,   вона перебуває на глибинах, куди не проникають гідробіонти, за винятком деяких бактерій. Таким чином, ОР ґрунту, як і РОР, утворює величезний, але важко реалізований харчовий потенціал гідросфери. Щорічно в донні відкладення Світового океану надходить близько 3∙109 т завислих органічних речовин (ЗОР). Порівняно невелика кількість таких речовин

міститься в товщі води. В океані їх вміст в середньому складає 0,03–0,05 мгС∙дм–3, що в перерахунку на обсяг всієї гідросфери дає приблизно 40–70 млрд. т. ЗОР значною мірою є добре засвоюваним матеріалом і тому відіграє значну роль у харчуванні гідробіонтів. Слід зазначити, що під ЗОР розуміється детрит, в якому поряд з мертвим компонентом у великій кількості містяться бактерії, які є чудовим кормом для всіляких тварин. Наприклад, у морському детриті вміст бактерій, в перерахунку на органічний вуглець, досягає в середньому 4–5%. В тій чи іншій мірі ЗОР споживають близько 25% всіх форм гідробіонтів, а його частка в раціоні тварин може перевищувати 50%.

Жива  ОР  представлена  в  гідросфері  здебільш  організмами планктону, нектону й бентосу. Хоча її в тисячі разів менше, ніж мертвої, вона являє собою основу кормової бази населення гідросфери. Особливо велика   роль   мікроскопічних   водоростей,   на   частку   яких   припадає порівняно небагато ОР, але які, разом з тим, посідають перше місце як джерело харчування тварин. Це пояснюється тим, що наявна в гідросфері біомаса водоростей незмірно нижче тієї, котра відтворюється ними протягом року: річний урожай водоростей у Світовому океані досягає 550 млрд. т, в той час як для зоопланктону він дорівнює 53 млрд. т, для зообентосу – 3 млрд. т і для нектону – 0,2 млрд. т. Таким чином, у Світовому океані значення водоростей як джерела їжі гетеротрофних гідробіонтів приблизно в 10 раз вище, ніж всіх інших груп організмів, не враховуючі бактерій. Роль останніх ще недостатньо вивчена. Якщо взяти до уваги грандіозність продукування бактерій у гідросфері і їхню високу засвоюваність,   можна   вважати   цей   компонент   одним   з   основних   у кормових ресурсах гідробіонтів. Посиленню ролі бактерій як джерела харчування сприяє їхня агрегація й стратифікація. Наприклад, у Тихому океані 20–40% бактерій утворюють агрегати розміром більше 4 мкм, в Атлантиці 45–86% їх агрегована в частинки розміром більше 1,5 мкм. Такі агрегати доступні не тільки фільтраторам, але й фаготрофам (ті що живляться оформленими харчовими частинками, схоплюючи їх). Наприклад, частка бактерій у добовому раціоні зоопланктерівфільтраторів в тропічних районах Тихого океану становить близько 10%.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: