Название: Гідробіологія: конспект лекцій. Частина ІІ - Курілов О.В.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 2303

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |13 ВОДНІ ЕКОСИСТЕМИ

 

Біоценози можуть існувати тільки в єдності зі своїм абіотичним оточенням, взаємодіючи з яким здійснюють колообіг речовин за рахунок ентропізації енергії, що надходить ззовні. У зв'язку із цим в біосфері виділяють окремі ділянки, що більшменш добре відмежовуються одна від одної, у яких біоценози в значній мірі замикають свій масообмін з мертвою

природою. Подібні комірки, або «блоки» біосфери одержали різні назви, з яких в наш час найбільш вживаними є екосистема і біогеоценоз. Перше поняття має більше широкий зміст, оскільки поширюється не тільки на природні угруповання. Так, можна говорити про екосистему космічного корабля, але не про його біогеоценоз. Крім того, біогеоценоз – певна хорологічна, (просторова) одиниця, а екосистема безрозмірна. З рівним правом можна говорити, наприклад, про екосистему Світового океану, одного з його морів або якунебудь ділянку останнього. Через зазначені й деякі інші причини в гідробіології переважно користуються поняттям екосистеми.

Говорячи про екосистеми як комірки біосфери, варто пам'ятати, що остання  –єдине            ціле,    частини            якої,    маючи відому автономію,     тісно

взаємозалежні й функціонують у тісній взаємодії між собою. Біогеопотоки,

що переносять речовину й енергію з одних екосистем в інші, виключають можливість їхнього ізольованого існування й створюють своєрідну безперервність (континуум) всієї біосфери. Екосистеми характеризуються певним рівнем структурної й функціональної організації. Їхня структурованість  визначається  особливостями  просторового  розподілу

взаємозалежних між собою кісних і живих компонентів, а також градієнтністю термодинамічних характеристик гідросфери по горизонталі

й вертикалі. Функціональна організація екосистем проявляється в погодженості процесів, що забезпечують колообіг речовин, протікання біогеохімічних  циклів.  У  результаті  функціонування  екосистем відбувається  безперервна  міграція  атомів,  що   здійснюється  у  формі

біогеохімічних  циклів,  і  новотвір  органічних  речовин  з  мінеральних. Обидва процеси, що мають планетарне значення, здійснюються за рахунок трансформації й акумуляції в екосистемах сонячної енергії. У процесі функціонування екосистем виникають передумови їхнього перетворення,

тому що неповна нейтралізація впливу на середовище одних популяцій іншими веде до зміни властивостей біотопу, що у свою чергу обумовлює адаптивну  перебудову  угруповання.  Точно  так  само  функціонування

зміненого угруповання виявляється причиною його подальшої зміни. Якщо послідовний процес таких змін має певним чином спрямований і тому передбачуваний характер, говорять про сукцесію екосистеми. Зовнішні сили можуть прискорювати, послабляти або зовсім виключати сукцесію екосистем, але не є її причиною. Від сукцесії варто відрізняти зміни екосистем, що викликаються не результатами життєдіяльності біоценозу, а

впливом зовнішніх сил (зміна сезонів року, антропогенний вплив та ін.).

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: