Название: Гідробіологія: конспект лекцій. Частина ІІ - Курілов О.В.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 2303

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |12.3.3 Інтенсивність трансформації

 

Дуже важливою функціональною характеристикою біоценозів може служити сума кінетичної енергії, що переходить у потенційну, і потенційної, що переходить назад у кінетичну, за одиницю часу в певному обсязі води або під одиницею площі, займаної біоценозом. Цей показник, запропонований  В.  Оле  для  озер  і  названий  ним  «питомою біоактивністю», враховує всі процеси утворення й руйнування органічної речовини: первинну продукцію й продукцію консументів, що утворюється за рахунок авто і алохтонної органіки. На цей час елементи балансу, необхідні для розрахунку біоактивності біоценозів, є для багатьох озер, зокрема таких великих, як Байкал і Балатон, для ряду водоймищ і деяких районів Чорного моря (зокрема ПЗЧМ).

Дані про інтенсивність трансформації енергії навіть для найбільш вивчених водойм ще далеко не точні. Зокрема, дуже мізерні або зовсім

відсутні матеріали про кількісну роль у трофіці й енергетиці біоценозів надзвичайно численних організмів мікро і мезобентосу, а також мікро і

нанопланктону.  Їхня  кількість  часто  виражається  десятками  й  сотнями тисяч в 1 г мулу або мільйонів в 1 л води. Тільки останнім часом відкрита величезна  роль  в  енергетиці  й  трофіці  угруповань  безбарвних джгутикових.   Харчуючись   в   основному   бактеріями,   вони,   очевидно,

відіграють головну роль у залученні останніх у харчові ланцюги. Маючи винятково високу швидкість розмноження (час генерації – кілька годин) і інтенсивним обміном, зоофлагеляти є одним з найбільш потужних енерговузлів у водних біоценозах.

 

Питання для самостійного вивчення

 

1. Загальні уявлення про гідробіоценози.

2. Структура гідробіоценозів.

3. Міжпопуляційні відносини.

4. Трансформація речовин і енергії в гідробіоценозах.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: