Название: Гідробіологія: конспект лекцій. Частина ІІ - Курілов О.В.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 2303

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |12.3.2 Ефективність трансформацій

 

Кількість ОР, утвореної на кожному трофічному рівні, значно менше того, яке продукується гідробіонтами нижчого рівня. З одного боку, консументи споживають не всю ОР, синтезовану на попередньому рівні, з іншого боку – спожита речовина тільки частково використовується консументами на побудову свого тіла, значною мірою минералізуючись в процесі   дисиміляції.   Звичайно   витрати   на   обмін   досягають   80–90% раціону, і тільки 10–20% з'їденої їжі використовується на ріст. Низький ступінь використання їжі на ріст не повинен розглядатися  як показник

«недосконалості» трансформації енергії організмамиконсументами, як характеристика їх «біологічного ККД». Необхідно розрізняти ефективність трансформації енергії й витрата трансформованої енергії на різні потреби консументів. Є всі підстави вважати, що сам процес перетворення речовин при асиміляції відбувається з дуже малими втратами. Однак надалі досить ефективно  трансформована  енергія  лише  в  невеликій  мірі використовується на ріст, оскільки крім нього необхідно енергетично забезпечувати  багато  процесів,  що  лежать  в  основі  самозбереження

«живих трансформаторів», включаючи їхнє відтворення, тобто їхнє існування необмежено довгий час всупереч усяким «ушкодженням» з боку зовнішніх сил.

ОР, що містяться в організмах одного трофічного рівня, практично не можуть цілком утилізуватися представниками іншого. В ті моменти,

коли підйом чисельності кормових організмів не буде негайно супроводжуватися відповідним збільшенням кількості споживачів, частина продукції залишиться невикористаною, і за рахунок неї може відбуватися накопичення   ОР   в   ґрунті.   З   підвищенням   видового   різноманіття

консументів  того  або  іншого  рівня  ймовірність  виконання  ними найбільшої трансформаційної роботи зростає. Наприклад, один вид рослиноїдних  тварин  при  будьякій  їхній  чисельності  не  може  через

обмеженість харчових адаптації поїдати будьякі рослини в силу їх різних морфологічних, фізіологічних і екологічних особливостей. Зі збільшенням видового різноманіття консументів зростає набір засобів використання різних харчових об'єктів і відповідно більш повно реалізується укладена в них потенційна енергія. Для оцінки ефективності трансформації органічної речовини  при  його  переході  на   наступні  трофічні  рівні  розрахунок

звичайно ведеться в енергетичних еквівалентах. Найбільш часто для суміжних рівнів порівнюються енергії їхніх раціонів, продукції, речовин що асімілюються, раціону й приросту, асиміляції й приросту. Ефективність використання енергії з переходом від попереднього рівня до наступного звичайно сильно розрізняється в консументів різного рівня. Особливо велике відносне розсіювання енергії бактеріями, біомаса яких у біоценозі

становить лише невелику частину від загальної, а енерговитрати – 20–40%

і більше.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: