Название: Гідробіологія: конспект лекцій. Частина ІІ - Курілов О.В.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 2303

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |12.3 Трансформація речовин і енергії

 

Трансформація речовин і енергії в біоценозах дуже складна. До неї втягуються  речовини  й  енергія,  як  самих  членів  угруповання,  так  і абіотичні компоненти екосистеми (використання енергії світла, механічної й теплової енергії води, розчинених мінеральних речовин та ін.). Найважливішим наслідком трансформації абіотичних речовин і енергії є біосинтез, що здійснюється автотрофами біоценозу. Новостворювані речовини в процесі гетеротрофного харчування перетворюються в ті, які асимілюються на наступних трофічних рівнях. Це перетворення, що супроводжується розсіюванням енергії (сумарно виражається величиною дихання угруповання), відбувається по різних каналах – ланцюгах харчування   –   набір,   потужність   і   енергетична   ефективність   яких

характеризують функціональний вигляд окремих біоценозів, їхній специфічний внесок у формування біосфери.

 

12.3.1 Канали трансформації

 

Найбільшою мірою гетеротрофне перетворення речовин у водних біоценозах і передача енергії на наступні трофічні рівні відбувається по лінії голозойного харчування – пасовищним і детритним харчовим ланцюгам. Голозойні трофічні ланцюги у водних біоценозах істотно відрізняються від таких в наземних угрупованнях. Насамперед, їхня відносна роль у трансформації речовин і енергії помітно менше, оскільки значна частина гідробіонтів харчується осмотично. Іншою виявляється й структура голозойних ланцюгів. Значна частина водоростей і особливо вищих водяних рослин, які дуже слабко поїдаються в живому вигляді, перетворюється після відмирання в детрит, яким харчується величезна кількість гідробіонтів. Утворення великої кількості детриту, зокрема зваженого в товщі води, надає голозойним ланцюгам водних біоценозів своєрідний вигляд, що обумовлюється надзвичайно широким поширенням фільтраційного способу харчування. За рахунок відціджування дрібних об'єктів існують найбільш масові планктонти внутрішніх водойм і морів. У значній мірі фільтраційно харчуються донні тварини, зокрема багато хробаків, молюски, ракоподібні. Накопичення детриту, особливо в донних відкладах, стимулює утворення в біоценозах ланцюгів аеробного й анаеробного розкладу. Найбільше значення в їхньому формуванні мають бактерії й гриби. Роль останніх поки вивчена недостатньо, але, очевидно, досить велика, судячи з великої кількості грибів у товщі води й ґрунту. Показано, наприклад, що при розкладанні листів очерету значення грибів і бактерій приблизно однакове, зокрема, сумарне споживання кисню тими й іншими організмами подібне.

Зі збільшенням трофності й забруднення водойм спостерігаються характерні     зміни     в     співвідношенні     потужності     різних     каналів

трансформації речовин і енергії. У харчовій мережі оліготрофних водойм домінують пасовищні ланцюги над детритними, ланцюги розкладання займають другорядне місце, причому переважно протікають в аеробних умовах. З підвищенням трофності й забруднення водойм домінуючого значення поступово набувають ланцюги розкладання, а роль пасовищних стає все меншою аж до повного зникнення голозойного харчування, коли

живий компонент екосистеми представлений виключно мікроорганізмами. Для такої ситуації вкрай характерна різка перевага анаеробних процесів над аеробними й практично повне випадання з угруповання фотоавтотрофів, тобто існування біоценозу за рахунок енергії алохтонної органіки. Значна частина речовин у водних біоценозах циркулює по відсутнім у наземних біоценозах осмотичним ланцюгам.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: