Название: Гідробіологія: конспект лекцій. Частина ІІ - Курілов О.В.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 2303

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |12.2.5 Стимуляція й інгібіювання (пригнічення)

 

В гідробіоценозах дуже велику роль у взаємодіях популяцій грають біохімічні впливи, що реалізуються через виділення у воду різних метаболітів. Наприклад, морські водорості можуть виділяти у воду в формі метаболітів до 50% утвореної ними ОР. Біохімічні взаємодії – складна сукупність процесів, що включають виділення в середовище метаболітів, їхнє перенесення у просторі  й  вплив на популяції  інших організмів. В одних випадках спостерігається стимулюючий вплив одних популяцій на інші, в інших – пригнічуючий. Стимуляція й пригнічення у взаємодіючих популяцій можуть носити однобічний характер або бути взаємними. Протококові водорості продукують ряд речовин, що пригнічують розвиток бактерій; у невеликих кількостях ці речовини стимулюють ріст самих водоростей, у високих – навпаки. У присутності рогоза продукція очерету знижується на 40%. Широко відомі факти відсутності бактерій на поверхні планктонних водоростей, придушення ними розвитку бактерій (у момент активного поділу) у лабораторних і природних умовах. Простежено антибіотичну дію на багатьох бактерій екстрактів ряду діатомових, хризофітових і динофітових водоростей. Можливо, що потенції розмноження бактерій у Світовому океані стримуються не дефіцитом живильних речовин, а пригніченням з боку фітопланктону, що виступає в ролі біоценотичного регулятора; цим пояснюється той парадокс, що в природних  умовах  бактерії  по  темпу  розмноження  іноді  поступаються

водоростям. Говорячи про негативний вплив водоростей на бактерій, не слід забувати, що прижиттєві виділення перших (переважно полісахаридного характеру) – одне з основних джерел харчування других. Тому в певних діапазонах кореляція між розвитком фіто і бактеріопланктону часто носить чітко виражений позитивний характер. Очевидно, результат взаємодії між бактеріо і фітопланктоном залежить від їх систематичних (екологічних) особливостей. Обмін різними продуктами біосинтезу має місце й серед водоростей. З'ясовано, що багато планктонних водоростей виділяють у воду білок, що зв'язує вітамін В12; у такий спосіб придушується розвиток водоростей, що мають в ньому потребу. У ряді робіт показано, що метаболіти, які виділяються у воду утворюють між гідробіонтами розгалужену мережу різноманітних комунікацій, що є важливим інтегратором угруповань водних організмів. У біохімічному відношенні водойми являють собою єдине ціле з упорядкованою мережею різних взаємодій, у якій кожна популяція займає певне місце. Міжпопуляційний обмін, з одного боку, є наслідком того, що внутрішнє середовище гідробіонтів більшменш «відкрите» у зовнішнє, куди й надходять продукти різного синтезу, а з іншого боку – результатом спеціалізації   біохімічних   синтезів,   коли   одні   організми   в   надлишку утворять ті або інші речовини, а самі користуються іншими, у надлишку синтезованими іншими організмами. Крім обмінних метаболічних зв'язків розрізняють також сенсорні, коли речовини, які виділяються одними організмами, впливають на поведінку особин інших видів. Наприклад, у риб «запах» хижака викликає реакцію переляку, «запах» жертви є атрактантом для хижака. Додавання в культуру інфузорій Tetrahymena стимулює масовий вихід із цист хижих інфузорій Didinium, що ними харчується. Із присутністю у воді різних метаболітів можуть бути пов'язані зміни форм фітопланктону, зміни в ході міграцій у планктонних тварин і інші масові явища у водоймах.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: