Название: Гідробіологія: конспект лекцій. Частина ІІ - Курілов О.В.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 2184

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |12.2 Міжпопуляційні відносини в гідробіоценозах

 

Надзвичайно різноманітні зв'язки популяцій у біоценозах насамперед поділяють на прямі й непрямі. У першому випадку спостерігається безпосередній контакт між особинами взаємодіючих популяцій, форма якого вироблялася історично, у другому – таких адаптації в особин взаємодіючих  популяцій  немає,  і  в  процесі  еволюції  вони пристосовувалися лише до результатів життєдіяльності один одного. Прямі й непрямі зв'язки можуть проявлятися в самих різних формах взаємодій, серед яких за функціональною ознакою можна, зокрема, виділити топічні, трофічні, фабричні й форичні. Перша форма зв'язку – випадок, коли особини популяції одного виду кондиціонують (видозмінюють) фізико хімічні умови існування іншого (наприклад, аерація води фотосинтетиками). Трофічні зв'язки проявляються в харчуванні особин одного виду за рахунок живих особин іншого виду, продуктів їхньої життєдіяльності або їхніх мертвих залишків. Якщо особини одного виду використовують представників іншого, їхньої частини або мертві залишки для «фабрикації» своїх споруджень, має місце фабричний зв'язок. Форичні зв'язки виникають, коли переміщення особин одного виду закономірно здійснюються представниками іншого. Частиною складної мережі взаємин у біоценозі є консорції – системи, що складаються з організмів детермінантів і залежних від них безпосередньо консортів. Трофоконсорти пов'язані з детермінантом трофічно, топоконсорти – топічно і т.д. Консорційні зв'язки ведуть до вироблення в різних організмів взаємозумовленості їхніх функцій, до посилення біоценотичних взаємодій.

За  своїм  біологічним  значенням  взаємозв'язки  між  популяціями вкрай різноманітні. Найбільш часто вони проявляються в таких формах, як хижацтво й паразитизм, конкуренція й нейтралізм, протокооперація й мутуалізм,  карпози,  коменсалізм  і  аменсалізм,  стимулювання  й пригнічення (табл. 12.1).

 

 

Деякі форми взаємин між популяціями

 

Таблиця 12.1

 

 

 

Типи взаємодій

Вид

А

Вид

Б

Характер взаємодії

Нейтралізм

0

0

Популяції не впливають одна на одну

Мутуалізм

+

+

Взаємодія       сприятлива    для      обох

популяцій і є облігатною

Протокооперація

+

+

Взаємодія       сприятлива    для      обох

популяцій і не є облігатною

Конкуренція

Кожна з популяцій пригнічує іншу

Хижацтво

+

Популяція      хижака            (А)       винищує

популяцію жертви (Б)

Паразитизм

+

Популяція  паразиту  (А)  використовує

популяцію      жертви            (Б),      яка       зазнає негативний вплив першої

Карпози й

коменсалізм

+

0

Популяція      коменсала      (А)       отримує

вигоду від популяції виду (Б), який не зазнає шкоди від виду А

Аменсалізм

0

Популяція      виду    А         пригнічується,

популяція виду Б не зазнає будьякого впливу

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: