Название: Гідробіологія: конспект лекцій. Частина ІІ - Курілов О.В.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 2303

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |10.1 Їжа гідробіонтів

 

Їжею гетеротрофних гідробіонтів в основному є живі або мертві організми, а також продукти їхнього розкладу і життєдіяльності. Стосовно до окремих видів гідробіонтів коло можливих джерел харчування звужується, тому що не кожна органічна речовина (ОР) має всі ті властивості, які пред'являються до їжі тими або іншими споживачами. Їжа, насамперед,  повинна  бути  повноцінною  за  хімічним  складом,  тобто містити всі елементи й незамінні речовини, яких бракує споживачу. Неповноцінність хімічного складу одних харчових об'єктів може компенсуватися споживанням інших, які містять те, чого немає в перших. Вміст всіх потрібних хімічних компонентів у кормовому об'єкті ще не робить його повноцінною їжею. Треба щоб організм, що споживає даний харчовий субстрат, міг засвоювати хімічні речовини, що містяться в ньому. Наприклад, водорості, у випадку заковтування їх у незруйнованому стані, не засвоюються більшістю безхребетних, тому що останні не мають ферментів, що розщеплюють клітковину оболонок. Повноцінний за хімічним складом й добре засвоюваний харчовий об'єкт може зновтаки не задовольнити споживача через свою неприступність, що в одних випадках обумовлена труднощами виявлення тих чи інших харчових організмів, в інших – їхньою озброєністю, швидкістю руху та ін. У деяких випадках харчові об'єкти не використовуються внаслідок енергетичної невигідності. Очевидно, якщо на здобування й перетравлення їжі витрачається більше енергії, ніж її міститься в засвоєній речовині, то споживання такого об'єкта є біологічно невигідним. Кити, наприклад, не можуть харчуватися ракоподібними в концентраціях менш 2 г∙м–3, тому що інакше витрати на рух виявляться вище за енергію їжі, що заковтується.

Для оцінки кількості їжі у водоймах і умов живлення гідробіонтів звичайно використовуються наступні поняття: кормові ресурси, кормова база, кормність і забезпеченість кормом. Кормові ресурси водойми – вся сукупність організмів, продуктів їхнього розкладу та інших органічних речовин, що є їжею для гідробіонтів. Кормова база – кількість корму в даній  водоймі  для  тієї  чи  іншої  групи  організмів,  тобто  та  частина кормових ресурсів яка може використовуватися даним споживачем. Частина кормової бази, що у дійсності використовується їм, називається

кормністю   водойми   відносно   даного   організму.   Під   забезпеченістю кормом  розуміється  відношення  кількості  їжі,  споживаною  популяцією виду в даній водоймі, до кількості, що потрібна для повного задоволення харчових потреб.

Всі       перераховані  показники,     що       характеризують         трофічний

потенціал водойм, виходять з оцінки статистичних величин запасів їжі без обліку процесу їхнього витоку й надходження. Більш точні уявлення про кормові ресурси, кормову базу й інші характеристики трофічного потенціалу водойм дає облік динаміки надходження в них алохтонного харчового матеріалу, величини продукції корму і його виносу за межі водойми у формі живих організмів або мертвої органіки.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: