Название: Гідробіологія: конспект лекцій. Частина ІІ - Курілов О.В.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 2303

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |12.1.2 Видова структура

 

До складу кожного біоценозу входить деяке число видів, кожний з яких представлений популяцією тієї або іншої величини. Число видів і їхня численність характеризують видову структуру біоценозів. Хоча до складу останніх входить, як правило, багато видів, тільки один або трохи різко виділяються по своїй біомасі й чисельності. Види, представлені в біоценозі найбільшою біомасою і числом особин, називаються домінантними, лідируючими або видамиедифікаторами (edifice – творення), ті що трохи поступаються їм – субдомінантними, інші – другорядними й зовсім рідкі – випадковими. Оцінка значення виду в біоценозі залежить від вибору показника численності. Вид може виявитися домінантним по біомасі, але субдомінантним або навіть другорядним по чисельності. У біоценозі відносно вище значення по чисельності в популяцій, дрібнимх організмів, по біомасі – у форм із великими особинами. Щоб дати оцінку ролі видів відразу по двом показникам, іноді використовують середнє геометричне із чисельності й біомаси. Останнім часом все частіше ступінь домінантності виду оцінюють по тій ролі, яку він відіграє в трансформації речовин і енергії. Частка домінуючого виду в біоценозі звичайно тим вище, чим кількісно більше біоценоз.

Однією з характеристик видової структури біоценозу є видове різноманіття (ВР) – число видів, віднесене до одиниці простору або числу

особин. Для обчислення цього показника використовуються різні індекси

ВР. Наприклад, мірою складності видової структури може служити інформаційний  індекс  К.  Шеннона.  Крім  цього  показника використовуються   багато   інших,   що   враховують   як   число   видів   у біоценозі,    так    і    рівномірність    їхньої    кількісної    представленості

(еквітабільності). Показники ВР, що дозволяють порівнювати біоценози по видовому багатству й еквітабільності, певною мірою являють собою кількісне вираження біоценотичного принципу А. Тинеманна, відповідно до якого при сприятливих умовах середовища число видів велике, але кожний представлений невеликим числом особин. У цьому випадку показник    ВР    виявляється    найбільш    високим.    Коли    середовище

несприятливе, видів стає мало, численність деяких з них дуже висока, а інших – мала, показник ВР знижується. У ряді випадків простежене зниження індексу ВР біоценозів з підвищенням трофності озер і ставків. В невеликих водоймах, наприклад у ставках з одноманітною фауною, але високою щільністю населення, видова структура біоценозів менш складна, чим у великих озерах і морях. Внесення біогенів супроводжується зменшенням  ВР  фітопланктону;  протилежну  дію  має  зниження освітленості. Все це добре ілюструє те загальне положення, що інформація зростає, коли послабляється дія обмежуючих факторів. Інформація на одну особину звичайно різко знижується в сильно забруднених водоймах.

Для порівняння ступеня видової подібності біоценозів використовуються різні індекси подібності – розходження, засновані як на

якісної,   так   і   на   кількісній   представленості   видів,   що   входять   у

порівнювані масиви.

12.1.3 Хорологічна й розмірна структура

 

Один з показників структурованості біоценозів – ступінь упорядкованості хорологічного (просторового) розподілу особин. Очевидно,   найменш   упорядкований   той   біоценоз,   у   якому  розподіл окремих особин статистично випадковий. Тому однією з мір хорологічної упорядкованості угруповань може служити ступінь розходження між фактичним розподілом особин і статистично випадковим. Дуже простий для сприйняття й обчислення індекс агрегованості (Ка) = 1 – ( m  /m), де m  й m – середня щільність, відповідно на всій площі й усередині скупчень.

Одна з форм хорологічної структурованості біоценозів полягає в їх вертикальної стратифікованості, що, зокрема, вкрай характерна для планктону. Одним з її виражень є приуроченість окремих видів до тих або інших глибин з утворенням шарів домінування. Своєрідні хорологічні ефекти  можуть  обумовлюватися  особливостями  циркуляції  вод. Наприклад, у Саргасовому морі під час вітру водорості розподіляються смугами. Такий розподіл є наслідком конвекційних процесів, які викликаються вітром. У суміжних зонах конвекції вода обертається в протилежних напрямках і на місці стику в зоні конвергенції відбувається скупчення водоростей. У цих же зонах уздовж ліній конвергенції відбувається концентрація ОР; внаслідок бічного стиску вона збивається в невеликі згустки, які разом з водою, що поринає, захоплюються в глибину. Концентрація органіки уздовж ліній конвергенції супроводжується численністю споживаючого її зоопланктону якого тут набагато більше, ніж у суміжних ділянках. Нарешті, вагоме значення має безпосередній винос планктону в глибину в зоні конвергенції. У зоні дивергенцій підняття глибинних вод, позбавлених планктону, створює іншу вертикальну структуру угруповання.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: