Название: Гідробіологія: конспект лекцій. Частина ІІ - Курілов О.В.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 2303

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |11.7.4 Неперіодичні зміни

 

У ряді випадків чисельність і біомаса популяцій зазнають істотних змін, що не супроводжуються поверненням до вихідного стану. Такі неперіодичні зрушення насамперед обумовлюються ациклічними змінами режиму водойм, зокрема тими, які викликаються діяльністю людини – гідробудівництвом, водоспоживанням і водокористуванням, скиданням стічних вод та ін. Внаслідок зарегулювання стоку рік і відповідної зміни їхнього гідрологічного режиму популяції одних гідробіонтів зростають, інші стають менш численними або зникають зовсім. Зміна величини стоку істотно  відбивається  на  чисельності  популяцій,  що  живуть  у  ділянках морів, де визначним є вплив річкових вод. Характерні ациклічні зміни чисельності    популяцій    гідробіонтів    спостерігаються    в    озерах    з

підвищенням їх трофності. В цьому випадку поступово знижується чисельність оксифільних форм аж до повного випадіння деяких з них, у той час як популяції організмів, менш вимогливих до кисню, але тих, що потребують більших кількостей їжі, стають численнішими. Різкі зміни чисельності й біомаси популяції гідробіонтів відбуваються внаслідок біологічного забруднення або акліматизації, зокрема стихійної.

 

Питання для самостійного вивчення

 

1. Загальні уявлення про популяції гідробіонтів.

2. Структура популяцій.

3. Внутріпопуляційні відносини.

4. Функціональні особливості популяцій.

5. Відтворення популяцій.

6. Смертність і виживаність особин в популяціях гідробіонтів.

7. Особливості росту популяцій.

8. Динаміка чисельності і біомаси популяцій.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: