Название: Гідробіологія: конспект лекцій. Частина ІІ - Курілов О.В.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 2184

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |П Е Р Е Д М О В А

 

Дисципліна  «Гідробіологія»  входить  до  навчального  плану підготовки  студентів  за  спеціальністю  «водні  біоресурси». Запропонований конспект лекцій з гідробіології має на меті надати студентам загальні знання про склад, функціонування та закономірності існування гідробіоти як невід’ємної частини будьякого водного об’єкта. Ці знання дадуть можливість випускникам в повній мірі орієнтуватися в екологічних процесах, що відбуваються в водоймах різного типу, з метою розробки заходів щодо обґрунтованого і раціонального використання та охорони водних біоресурсів.

У другій частині конспекту викладені теми, де розглядаються особливості  життєдіяльності  гідробіонтів  на  різних  рівнях  організації,

висвітлюються основні аспекти структурнофункціональної організації надорганізменних систем. Надається загальна характеристика водних біоресурсів Світового океану і континентальних водойм. Приведені дані про моря і внутрішні водойми України, їхній рослинний і тваринний світ.

На початку, в розділі 10 містяться базові відомості про особливості живлення   гідробіонтів,   акцентується   увага   на   біосферному   значенні

харчування    гідробіонтів    як    основному    процесу,    завдяки    якому

здійснюється колообіг речовин і енергії в природі.

Розділ 11 «Популяції гідробіонтів» присвячений характеристиці популяцій як надорганізменних систем. Розглядається їх структурно функціональна організація, відтворення і динаміка, особливості внутріпопуляційних відносин.

У         розділах          12        «Гідробіоценози»      і           13        «Водні            екосистеми»

акцентується увага на подальшому ускладненні надорганізменних систем, що проявляється у появі нових властивостей, які забезпечують їхню стійкість і здатність до саморегуляції. Розглядаються форми взаємин між окремими видами та різними угрупованнями. Надаються базові подання про склад, структуру, функцію і розвиток систем.

Розділ 14 «Біологічна продуктивність водних екосистем» містить сучасні уявлення про біологічну продукцію як найважливіший екосистемний процес. Надається характеристика продукції гідробіонтів різних таксономічних і розмірних груп в різних районах Світового океану і континентальних водоймах, аналізується вплив чинників навколишнього середовища на рівень продукційного процесу. Наводяться основні методи визначення первинної і вторинної продукції.

Різні види забруднень і реакція на них угруповань гідробіонтів розглядаються у розділі 15 «Забруднення водойм та роль гідробіонтів у їх очищенні». Характеризується наслідки для гідросфери евтрофікації, токсифікації, термофікації, радіонуклідного та біологічного забруднення. Аналізується роль гідробіонтів у процесах самоочищення водойм.

У розділі 16 «Біологічні ресурси гідросфери» надається характеристика рибним та нерибним об’єктам промислу, а також заходам щодо охорони та відновленню водних біоресурсів. Наведені дані про аквакультуру, марикультуру, акліматизацію та основи рибництва.

Розділ 17 «Моря і континентальні водойми України» містить характеристику основних водних об’єктів України – морей і лиманів, озер, ставків, водосховищ і каналів. Надана загальна характеристика водойм, особливості їх походження та формування їхньої гідробіоти. Приділена увага господарському використовуванню водойм та заходам щодо їх збереження.

Таким чином, конспект, Ч. ІІ містить передмову і 8 розділів. Усі розділи  завершуються  запитаннями  для  самоконтролю.  В  основу лекційного курсу покладені наукові видання з гідробіології і гідроекології та інших наук у кількості 10 посилань. Конспект повністю охоплює матеріал другого семестру навчальної дисципліни. Конспект розрахований на студентів, що продовжують вивчати основи гідроекології паралельно з вивченням таких дисциплін як зоологія, екологія, ботаніка, хімія і вища математика. Важливе значення в підготовці студентів мають базові знання, отримані на базі загальноосвітньої школи.


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: