Название: Гідробіологія: конспект лекцій. Частина ІІ - Курілов О.В.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 2303

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |10.4.1 Інтенсивність споживання їжі

 

Величина добового раціону може бути визначена безпосереднім обліком з'їдених кормів, по зміні концентрації їжі в присутності тварин, шляхом реконструкції ваги спожитих організмів по їхнім неперетравленим решткам, по кількості нейтральної речовини, що підмішується в їжу й виявляться у фекаліях, і деякими іншими способами. Кількість корму, що поїдається, насамперед, залежить від видових особливостей тварини. Значною мірою величина раціону визначається харчовою цінністю кормів, характерних для тих або інших видів тварин. Особливо великий харчовий раціон у грунтоїдних форм, що досягає іноді декількох тисяч відсотків від ваги тіла. У фітофагів харчовий індекс виражається десятками й сотнями відсотків, у м'ясоїдних – одиницями й десятками. Величина харчового раціону закономірно знижується з віком (масою) тварин, і іноді описується

рівнянням: R=pWn, де R – раціон, W – маса в г, р и n – параметри, що залежать від видової приналежності тварин і умов харчування. Інтенсивність споживання корму може залежати від фізіологічних станів організму, наприклад тривалості голодування, або в період розмноження. Помітно залежить величина раціону від якості корму, що поїдається. Інтенсивність харчування зростає, коли корму є удосталь. З підвищенням концентрації корму до якихось граничних значень величина його споживання часто стабілізується («межа трофічного насичення»).

Добові раціони в умовах достатку їжі перевищують вагу самих тварин, і енергія, що міститься в спожитій їжі, значно перевищує ту, котра

витрачається організмами в процесі життєдіяльності. Це явище одержало

назву надлишкового харчування і, на думку ряду авторів, має важливе трофологічне значення. Для його характеристики використовується індекс надмірності, під яким розуміється відношення енергії, що міститься в спожитому за добу кормі, до тої, яка витрачається за цей час на забезпечення всіх обмінних процесів. Великий вплив на інтенсивність харчування здійснює температура. З її підвищенням до певних величин споживання корма зростає, а потім знову знижується. Температурний оптимум залежить від виду тварин, їхнього віку (розміру), сезону року й деяких інших факторів.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: