Название: Гідробіологія: конспект лекцій. Частина ІІ - Курілов О.В.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 2303

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |10.4 Інтенсивність харчування й засвоєння їжі

 

Звичайно під інтенсивністю харчування гідробіонтів розуміється кількість (вага) їжі, споживаної за одиницю часу, віднесена до ваги споживача. Мірою споживання їжі прийнято вважати величину добового раціону, тобто кількість корму, що поїдається твариною протягом доби. Деяку  уяву  про  інтенсивність  харчування  гідробіонтів  дає  їх нагодованість, що характеризується індексом наповнення кишечників, під яким розуміється відношення ваги їжі, що міститься в травному тракті, до ваги  всього  організму.  Якщо  інтенсивність  харчування  оцінювати кількістю споживаного корму, зміст цього поняття може зовсім перекручуватися. Наприклад, тварини, що використовують малопоживний корм, але заковтують його у великій кількості, повинні вважатися тими, що годуються інтенсивніше тих, які, споживаючи більш поживний корм, з'їдають його менше. Інтенсивність харчування гідробіонтівхижаків при такому розгляді повинна виявитися нижче, ніж у детритофагів і фітофагів. Навряд  чи  можна  говорити,  що  інтенсивність  харчування  білих товстолобів з віком підвищується, хоча личинки цієї риби, що харчуються зоопланктоном, споживають корму відносно менше, ніж дорослі, які використовують фітопланктон, що засвоюється лише на 30–40%. Подібний ефект спостерігається й при оцінці інтенсивності харчування безхребетних

– фітопланктофагів, коли у водоймах різко змінюється склад водоростей, зокрема   діатомові   заміщаються   вдвічі   більш   поживними   зеленими.

Кількість споживаного корму лише якоюсь мірою характеризує інтенсивність харчування. Якщо даний гідробіонт, харчуючись тим же самим кормом, починає поїдати його в іншій кількості, можна говорити про відповідну зміну інтенсивності харчування. У такому ж порівняльному плані можна використовувати дані про раціон різних гідробіонтів, що харчуються подібним кормом. В абсолютному вираженні кількість корму, споживана в одиницю часу на одиницю ваги тварини, характеризує не інтенсивність харчування, а тільки темп сприйняття їжі, швидкість її пропущення через   кишечник,   здатність   «переробляти» в одиницю часу ту або іншу кількість «харчової сировини» певної якості.

Більш точна характеристика інтенсивності харчування може бути отримана,  якщо  враховувати  масу  не  всього  з'їденого  корму,  а  тільки

поживної  речовини,  що  міститься  в  ньому,  або  його  енергоємність.

Отримані величини, віднесені до їхніх значень в організміспоживачі, характеризують темп залучення харчових речовин в метаболічні процеси. Якщо ступінь засвоєння корму в порівнюваних особин одного або різних видів  подібна,  темп  залучення  харчових  речовин  в  метаболізм  досить точно характеризує співвідношення в інтенсивності їхнього харчування.

Для знаходження інтенсивності асиміляції їжі, мабуть, треба знати величину споживання останньої, її хімічний склад, ступінь засвоєння, а

також вміст різних речовин у самому організміспоживачі.

Інтенсивність харчування неоднакова у різних гідробіонтів і піддана помітним коливанням у часі. Нерідко простежується певна ритміка в зміні інтенсивності  харчування  з  ясно  вираженим  чергуванням  мінімумів  і

максимумів споживання їжі протягом доби або інших відрізків часу. Засвоюваність їжі, з одного боку, визначається фізіологічними особливостями гідробіонтів, а з іншого боку – її складом і умовами харчування.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: