Название: Гідробіологія: конспект лекцій. Частина ІІ - Курілов О.В.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 2318

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |17.8.1 Особливості гідрологічного режиму каналів і їхній вплив на формування гідробіоценозів

 

Серед екологічних факторів, що впливають на формування гідрологічного режиму каналів, особливе значення має характер джерел водопостачання, зокрема визначальний хімічний склад води. Наприклад, у Північнокримському каналі він відповідає складу води Каховського водосховища, у якому вода гідрокарбонатнокальцієва із загальною мінералізацією  350–400  мг∙дм3.  В  Інгулецькому  каналі  хімічний  склад води визначається дніпровською і більш високомінералізованою інгулецькою водою й залежить від їхнього співвідношення. Так, протягом короткого часу карбонатнокальцієва вода може змінитися хлоридно натрієвою, а її загальна мінералізація може коливатися від 300–700 до 1400 мг∙дм3. На формування якості води також впливають технічні особливості каналів – форма ложа, швидкість течії, обсяг  води  що  пропускається і

режим роботи. Водообмін у каналах повністю регулюється, виходячи з потреб населення й народного господарства. По трасі каналу обсяг води й швидкість її течії поступово зменшуються, тому що вода розбирається на господарські потреби. За допомогою насосних станцій у каналах регулюється не тільки кількість, але і якість води, оскільки під час їхньої роботи   відбувається   її   перемішування   й   аерація.   Від   форми   ложа, характеру  кріплення  берегів,  заповнення  водою  й  швидкості  її  течії,  а також інших морфометричних і гідрологічних характеристик каналів залежить розвиток окремих груп гідробіонтів. Якщо укоси каналів мають тверді покриття (кам'яний накид або бетонне облицювання), їхня самоочисна здатність значно гірше, ніж, наприклад, при біологічному зміцненні берегів заростями повітряноводних рослин, головним чином очерету, коренева система якого міцно зв'язує ґрунт. Оскільки зарості очерету не зменшують втрати на інфільтрацію, на багатьох каналах, поряд з біологічним зміцненням берегів, застосовуються протиінфільтраційні екрани з поліетиленової плівки. Розвиток гідробіонтів у каналах обумовлений їхнім надходженням з місць водозабору. У канали річкового живлення заносяться річкові (реофільні) форми гідробіонтів, водосховищного  –  озерні  (лімнофільні),  пристосовані  до  вповільненої течії. По трасі каналів, особливо якщо вони беруть початок з водосховищ, змінюється склад і чисельність окремих гідробіонтів. На формування гідробіоценозів у каналах впливають такі технічні характеристики, як морфометрія русла, швидкість бігу води, режим водопостачання і т.п. Велике значення для розвитку гідробіонтів має також форма поперечного розрізу   каналів   (крутість   укосів,   наявність   мілководних   зон)   і   тип кріплення їхніх берегів. На бетонних й щебінчастих облицюваннях, що влаштовуються для попередження розмиву укосів каналів, а також для зменшення втрат на інфільтрацію води, створюються сприятливі умови для розвитку угруповань перифітону. Зміцнення укосів за допомогою заростей повітряноводних  рослин  сприяє  розвитку  епіфітону.  У  заростях макрофітів більш інтенсивно розмножуються організми зоопланктону й зообентосу.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: