Название: Гідробіологія: конспект лекцій. Частина ІІ - Курілов О.В.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 2318

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |17.4.2 Бактеріальне населення дніпровських водосховищ

 

Формування бактеріопланктону в дніпровських водосховищах проходило чотири стадії сукцесії, що відображають перехід екосистем від лотичних до лентичних.

На першому етапі, що охоплює 3–4 роки, відбувалася активізація

бактеріальних процесів як наслідок «ефекту затоплення» ложа водосховища. Зростала чисельність сапрофітних бактерій, які активно споживають органічний субстрат внутрішньоводоймового походження (продукти розкладання затоплених рослин і фітопланктону). На другому етапі, що характеризувався стабілізацією бактеріального населення й охоплював  період  від  10  до  15  і  більше  років,  зменшувалася  загальна

чисельність бактеріопланктону й кількість бактерій, які мінералізують органічні сполуки азоту й фосфору. Зменшувалися швидкість розмноження бактеріопланктону, його добова й питома продукція. Якщо зіставити ці два етапи розвитку бактеріопланктону з динамікою фітопланктону, то в них виявляється багато загальних рис. Третій етап еволюції бактеріального населення збігся в часі зі зростанням масштабів забруднення водосховищ стічними водами промислових, комунальнопобутових і сільськогосподарських виробництв. Чисельність бактерій і їхня функціональна активність на цьому етапі різко зростали. Деякі показники бактеріальної системи наближалися до першого етапу, або «ефекту затоплення».  Зростала  чисельність  сапрофітних  бактерій,  які мінералізують нестійкі органічні сполуки. З 1986 р. почався четвертий –

«постчорнобильський» етап сукцесії бактеріального населення. Радіоактивне й токсичне забруднення водосховищ після чорнобильської аварії в 1986 р. призвело до зниження структурнофункціональних показників бактеріопланктону. Особливо негативно втечіїли на розвиток бактерій і протікання мікробіологічних процесів катіонні поверхнево активні  речовини,  які  використовувалися  в  широких  масштабах  для

дезактивації  радіаційно  забруднених  територій  і  зрештою  потрапили  в

Київське водосховище, а з нього – у Канівське. Отже, розвиток бактеріального населення водосховищ відбиває внутрішньоводоймові процеси, з якими пов'язане формування якості води.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: