Название: Гідробіологія: конспект лекцій. Частина ІІ - Курілов О.В.

Жанр: Біологія

Рейтинг:

Просмотров: 2305

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |17.4 Екосистеми дніпровських водосховищ

 

17.4.1 Основні угруповання водоростей і їхня роль в екосистемах водосховищ

 

Фітопланктон. Зарегулювання Дніпра викликало істотні зміни гідрологічного й гідрохімічного режиму, що помітно втечіїло на характер розвитку  фітопланктону.  Видовий  склад  угруповань  водоростей формувався на основі їхнього видового різноманіття в річці до зарегулювання, у затоплених заплавних водоймах, а також фітопланктону, що вносився в новостворені водосховища з водою із водозбірної площі. Зміни в складі фітопланктону дніпровських водосховищ є наслідком внутрішньоводоймових змін біотопів (аутогенна сукцесія) і впливу зовнішніх (антропогенних) факторів (екзогенна сукцесія).

Епіфітон, або епіфітне угруповання водоростей, формує обростання

на вищих водяних рослинах. До зарегулювання Дніпра в складі епіфітону виявлялося близько 340 видів, а після утворення водосховищ і заростання мілководь вищою водною рослинністю в його складі налічувалося вже 543 таксона видової групи. Зростання різноманіття епіфітону відбувалося в основному за рахунок зелених, діатомових і евгленових водоростей. Серед домінантів зустрічаються нитчасті форми синьозелених, діатомові й макроскопічні зелені нитчасті водорості, які можуть відриватися від макрофітів   і   утворювати  скупчення  на  поверхні   води   (метафітон). Основну біомасу епіфітону утворюють діатомові й зелені водорості. Найбільша ж чисельність відзначена для діатомових, синьозелених і зелених. У дніпровських водосховищах для епіфітону характерна висока мозаїчність поширення, що відбиває різноманіття екологічних умов. Крім епіфітних  водоростей  зустрічаються  обростання  твердих  субстратів (греблі, опори мостів і т.п.), що належать до фітоперифітону.

Мікрофітобентос. У угрупованнях мікрофітобентосу дніпровських водосховищ налічується близько 509 видів, підвидів і форм водоростей, що утворюють донні альгоценози й альгосинузії в заростях вищих водяних рослин. У мікрофітобентосі переважають синьозелені, діатомові, зелені, а

також евгленові, криптофітові й інші водорості. До зарегулювання Дніпра основна роль належала бентосним діатомовим, зеленим, синьозеленим і

евгленовим водоростям. Після створення водосховищ у складі мікрофітобентосу значну роль стали відігравати планктонні форми. Виходячи з екологічних умов дніпровських водосховищ, можна виділити угруповання  мікрофітобентосу  двох  зон:  фотичної  (глибина  до  3  м)  і

глибоководної (більше 3 м). У першій зоні в сучасний період (кінець XX – початок XXI ст.) переважають діатомові водорості, а у мікрофітобентосі глибоководної зони – діатомові інших родів і деякі синьозелені водорості, але їхня чисельність і біомаса невеликі. Для фітобентосу фотичної зони

характерна перевага продукційних процесів над деструкційними, що супроводжується накопиченням органічних речовин.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: