Название: Методологія системного підходу та наукових досліджень - Кустовська О. В.

Жанр: Економіка

Рейтинг:

Просмотров: 497

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |АНОТАЦІЯ1
Модуль 1. ОСНОВИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ2
1.2. Принципи системного підходу3
1.3. Сутність системного аналізу та його предмет4
1.4. Історія розвитку системного підходу5
Лекція 2. КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ НАУКИ ТА СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ6
2.2. Класифікація систем7
2.3. Зв’язки (потоки). Види зв’язків8
2.4. Структура системи9
2.5. Ціле (цілісність) та елемент10
Лекція 3. ПРИНЦИПИ, ОСНОВНІ ЕТАПИ ТА МЕТОДИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ11
3.2. Етапи системного аналізу.12
3.3. Методи системного аналізу13
Лекція 4. МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ТА МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ14
4.2. Класифікація моделей. Моделі складу та структури системи15
4.3. Методи моделювання систем16
Лекція 5. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ17
5.2. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації18
5.3. Методи аналізу середовища19
5.4. Системний аналіз ієрархії та змісту цілей організації20
5.5. Застосування системного підходу в стратегічному управлінні21
Модуль 2. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ22
6.2. Поняття про методологію і методику наукових досліджень23
6.3. Логіка процесу наукового дослідження24
6.4. Типологія методів наукового дослідження25
Лекція 7. ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ26
7.3. Структура наукового дослідження.27
Лекція 8. МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА ЯК КВАЛІФІКАЦЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ28
8.2. Вимоги до магістерської роботи29
8.3. Технологія підготовки магістерської роботи30
Лекція 9. ОФОРМЛЕННЯ І ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ31
9.2. Правила подання текстового матеріалу32
9.3. Правила подання ілюстрацій, таблиць і формул33
9.4. Оформлення посилань і цитування. Додатки34
9.5. Захист магістерської роботи35
ЛІТЕРАТУРА36

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: