Название: Сучасні концепції менеджменту - Федулова Л.І.

Жанр: Менеджмент

Рейтинг:

Просмотров: 1399

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |АНОТАЦІЯ1
ВСТУП2
Розділ  1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКО НОМІКИ3
1.2.  Сучасна наука управління  4
Розділ  2. МЕНЕДЖМЕНТ В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ   5
2.2.   Інноваційний менеджмент  як практичний інструмент впровадження інноваційної6
Розділ  3. РЕСУРСНА КОНЦЕПЦІЯ 7
3.2.   Сучасна ресурсна концепція в менеджменті   8
3.3.   Управління ресурсним потенціалом  як фактор успіху функціонування організації   9
Розділ  4. КОНЦЕПЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗНАНЬ   10
4.2.   Підходи до формування системи ме неджменту знань   11
4.3.   Знання та організаційна пам’ять в системі менеджменту  знань  12
4.4.   Стратегія  знань організації  13
4.5.Заходи  щодо реалізації  менеджменту  знань організації  14
Розділ  5. РЕІНЖИНІРИНГ: КОНЦЕПЦІЯ І ЛОГІКА ЗДІЙСНЕННЯ15
5.2.   Бенчмаркінг як засіб обґрунтування доцільності  і напрямів  реінжинірингу  16
5.3.   Основні етапи реінжинірингу і організація  його здійснення   17
Оцінювання ефективності реінжинірингу  18
Розділ  6. ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  19
6.2.   Сучасні теоретичні підходи до злиття  та поглинання компаній   20
6.3.   Проблеми формування корпоративних структур   21
Розділ  7. ЕВОЛЮЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГ МЕНЕДЖМЕНТУ  22
7.1.   Місце маркетинг  менеджменту  в сучасній маркетинговій концепції  23
7.2.   Місце маркетингового менеджменту  в еволюції кон цепції менеджменту    24
7.3.   Практичні аспекти застосування маркетингових підходів в управлінні  підприємствами  25
Розділ  8. НОВІТНІ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ  26
8.2.   Базові концепції  фінансового менеджменту    27
8.3.   Бюджетування як сучасна технологія   фінансового планування28
8.4.   Особливості бюджетного управління на підприємствах  29
8.5.   Система бюджетів  30
Розділ  9. МЕТОДИКА ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ   31
9.2.   Формування сукупності показників  збалансованої системи   32
9.3.   BSC як інструмент управління реалізацією стратегічних  цілей бізнесодиниць фірми  33
9.4.   Використання BSC для стимулювання інноваційного розвитку  організації   34
9.5.Проблеми впровадження BSC у практику вітчизняного стратегічного управління  35
РОЗДІЛ 10. ТЕОРІЯ ТОТАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ (TQM)36
10.2.  Діагностика проблем адаптації системи TQM на вітчизняних підприємствах  37
10.3.  Методологія запровадження технологій TQM в систему менеджменту  сучасного підприємства  38
РОЗДІЛ 11. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМ РИЗИКОМ   39
11.2.  Система управління ризиками на підприємстві  40
11.3.  Процедури  управління ризиком  в загальній системі менеджменту  підприємства  41

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: