Название: Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація - Рудік О.

Жанр: Економіка

Рейтинг:

Просмотров: 1100

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | AНОТАЦІЯ1
ВСТУП2
ТЕМА 1. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація: історія становлення, розвиток3
1.1.   Основні історичні віхи розвитку кооперативного руху та кооперації у світі4
1.1.2. Міжнародний кооперативний альянс: цілі, принципи, методи5
1.2. Історія становлення  та розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні6
1.2.2.  Розвиток кооперації за часів революції та визвольних змагань7
1.2.3.  Розвиток кооперації на західноукраїнських землях між двома світовими війнами8
1.2.4.  Кооперація за часів СРСР9
1.3. Розвиток  сільськогосподарської обслуговуючої кооперації: зарубіжний досвід10
1.3.2. Нормативноправова база сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в зарубіжних країнах11
1.3.3.  Державна політика у сфері сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в зарубіжних країнах12
1.3.4.  Державні та регіональні програми підтримки сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в зарубіжних країнах13
1.3.5.  Оподаткування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: зарубіжний досвід14
1.3.6.  Інструменти та комунікаційні стратегії, спрямовані на створення та розвиток сільськогосподарських кооперативів в зарубіжних країнах15
ТЕМА 2. Державна політика у сфері сільськогосподарської обслуговуючої кооперації16
2.1.  Правові та інституційні засади діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів17
2.1.1.   Загальне та галузеве законодавство у сфері сільськогосподарської обслуговуючої кооперації18
2.1.2.  Спеціальне законодавство у сфері сільськогосподарської обслуговуючої кооперації19
2.2. Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні: основні напрями та перспективи20
2.2.2.  Механізм державної підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні21
2.3. Роль сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в розвитку сільських територій України22
2.3.2.  Роль сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в розвитку села23
ТЕМА 3. Практичні аспекти створення та діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні24
3.1.2.  Правові аспекти створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів25
3.2. Маркетинг, облік та фінанси в сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі26
3.2.2.  Земельні відносини в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах27
3.2.3.  Особливості організації та ведення бухгалтерського обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах28
3.2.4. Маркетинг в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах29
3.3. Оподаткування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів30
3.3.2.  Проблеми оподаткування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів31
3.4. Відносини між кооперативом, його членами, найманими працівниками та партнерами32
3.4.2. Організація управління кооперативом33
Список рекомендованих джерел34
ГЛОСАРІЙ35

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: