Название: Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація - Рудік О.

Жанр: Підприємництво

Рейтинг:

Просмотров: 544

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | АНОТАЦІЯ 1
ВСТУП2
ТЕМА 1. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація: історія становлення, розвиток3
1.1.   Основні історичні віхи розвитку кооперативного руху та кооперації у світі4
1.1.2. Міжнародний кооперативний альянс: цілі, принципи, методи5
1.2. Історія становлення  та розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні6
1.2.1. Зародження кооперативного руху в Україні7
1.2.2.  Розвиток кооперації за часів революції та визвольних змагань8
1.2.3.  Розвиток кооперації на західноукраїнських землях між двома світовими війнами9
1.2.4.  Кооперація за часів СРСР10
1.3. Розвиток  сільськогосподарської обслуговуючої кооперації: зарубіжний досвід11
1.3.2. Нормативноправова база сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в зарубіжних країнах12
1.3.3.  Державна політика у сфері сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в зарубіжних країнах13
1.3.4.  Державні та регіональні програми підтримки сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в зарубіжних країнах14
1.3.5.  Оподаткування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: зарубіжний досвід15
1.3.6.  Інструменти та комунікаційні стратегії, спрямовані на створення та розвиток сільськогосподарських кооперативів в зарубіжних країнах16
ТЕМА 2. Державна політика у сфері сільськогосподарської обслуговуючої кооперації17
2.1.1.   Загальне та галузеве законодавство у сфері сільськогосподарської обслуговуючої кооперації18
2.1.2.  Спеціальне законодавство у сфері сільськогосподарської обслуговуючої кооперації19
2.2. Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні: основні напрями та перспективи20
2.2.2.  Механізм державної підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні21
2.3. Роль сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в розвитку сільських територій України22
2.3.2.  Роль сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в розвитку села23
ТЕМА 3. Практичні аспекти створення та діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні24
3.1.2.  Правові аспекти створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів25
3.2. Маркетинг, облік та фінанси в сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі26
3.2.2.  Земельні відносини в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах27
3.2.3.  Особливості організації та ведення бухгалтерського обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах28
3.2.4. Маркетинг в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах29
3.3. Оподаткування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів30
3.3.2.  Проблеми оподаткування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів31
3.4. Відносини між кооперативом, його членами, найманими працівниками та партнерами32
3.4.2. Організація управління кооперативом33
ГЛОСАРІЙ34

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: