Название: Банківські операції - Череп А.В., Андросова О.Ф.

Жанр: Банківська справа

Рейтинг:

Просмотров: 1725

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |РОЗДІЛ 8

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

 

8.1. Кореспондентські відносини  іноземними банками та їх організація

 

Для проведення міжбанківських розрахунків в іноземній валюті бан ки України встановлюють з іноземними банками кореспондентські відно сини .

 

 

Для відкриття кореспондентського рахунка банки подають такі доку менти:

¾  заяву на відкриття рахунка;

¾  картку зі зразками підписів та відбитком печатки;

¾  ліцензію на проведення операцій в іноземній валюті;

¾  статут банку;

¾  договір про встановлення кореспондентських відносин, порядок

ведення і режим рахунка;

¾  повідомлення про те, які посадові особи мають право представляти

банк юридично;

 

¾  тарифи на ведення кореспондентського рахунка, які банк в односторонньому порядку може доповнювати і змінювати у будьякий час.

 

Міжнародні розрахунки здійснюють безготівковим способом через уповноважені банки, які організовують ці розрахунки, кредитують відпо відних клієнтів і надають їм гарантії. Державне регулювання операцій із міжнародних розрахунків за експортні та імпортні товари і послуги орган ізовується згідно з валютним законодавством України. До способів дер жавного регулювання міжнародних розрахунків відносять:

¾  ліцензування операцій із зовнішньоекономічної сфери;

¾  реєстрацію та декларування товарів через заповнення декларацій;

¾  використання тільки безготівкових форм розрахунків;

¾  здійснення розрахунків тільки через уповноважені банки.

Оплата зовнішньоторговельних контрактів відбувається в одній із та ких форм розрахунків (рис. 8.3).

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: