Ќазвание: Ѕанк≥вськ≥ операц≥њ - „ереп ј.¬., јндросова ќ.‘.

∆анр: Ѕанк≥вська справа

–ейтинг:

ѕросмотров: 1725

—траница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |–ќ«ƒ≤Ћ 7

 

ќѕ≈–ј÷≤ѓ ЅјЌ ≤¬  « ÷≤ЌЌ»ћ»  ѕјѕ≈–јћ»

 

7.1. —утн≥сть банк≥вських ≥нвестиц≥й

 

Ѕанк≥вськ≥ ≥нвестиц≥њ Ц це вкладанн€ кошт≥в у ц≥нн≥ папери з терм≥ном погашенн€ понад один р≥к, що пересл≥дують ц≥ль одержанн€ прибутку. ¬ сучасних умовах ”крањни, зважаючи на ≥нфл€ц≥йн≥ процеси та недостатн≥й розвиток ринку ц≥нних папер≥в, враховуючи низьку л≥кв≥дн≥сть б≥льшост≥ обТЇкт≥в ≥нвестиц≥йних вкладань, до банк≥вських ≥нвестиц≥й також в≥дно% с€ть вклади у ÷ѕ з терм≥ном об≥гу до одного року.

Ѕанк≥вськ≥ ≥нвестиц≥њ класиф≥куютьс€ за такими ознаками: та (рис. 7.1):

 

як правило, банки зд≥йснюють розм≥щенн€ кошт≥в у ц≥нн≥ папери р≥зних ем≥тент≥в, на р≥зн≥ терм≥ни та у р≥зн≥ види ≥нструмент≥в, що дозво% л€Ї створювати диференц≥йован≥ банк≥вськ≥ ≥нвестиц≥йн≥ портфел≥.

ќсновн≥ ц≥л≥ банк≥вських ≥нвестиц≥й стандартн≥:

Ш отриманн€ доходу;

Ш збереженн€ кап≥талу ≥ забезпеченн€ його приросту на основ≥ росту

курсовоњ вартост≥ ÷ѕ;

Ш регулюванн€ та забезпеченн€ л≥кв≥дност≥ банку.

÷≥л≥, що пересл≥дуЇ банк зд≥йснюючи ≥нвестиц≥йну д≥€льн≥сть, реал≥% зуютьс€ через виробленн€ ≥нвестиц≥йноњ пол≥тики. ѕри њњ виробленн≥ банки керуютьс€ традиц≥йними критер≥€ми: л≥кв≥дн≥сть, дох≥дн≥сть, ризик та величина банк≥вських процентних ставок. “аким чином, прийн€то роз% р≥зн€ти два основн≥ види ≥нвестиц≥йноњ пол≥тики банк≥в:

¾  агресивну: надаЇтьс€ перевага ÷ѕ ≥з великим ступенем ризику, проте

≥з значною потенц≥йною дох≥дн≥стю (акц≥њ);

¾  консервативну: значну частину ≥нвестиц≥й займають вклади в обл≥гац≥њ

та ≥нш≥ короткостроков≥ боргов≥ зобовТ€занн€, що призводить до зменшенн€ ризику, п≥двищенн€ л≥кв≥дност≥, проте до зменшенн€ дох≥дност≥.

“абл. 7.1 вм≥щуЇ пор≥вн€льну характеристику портфел≥в ц≥нних па%

пер≥в агресивного та консервативного ≥нвестор≥в.

“аблиц€ 7.1

—труктура ≥нвестиц≥йного портфел€ агресивного та консервативного ≥нвестора

 

 

¬ид ц≥нних папер≥в

ѕортфель ≥нвестора

агресивного

консервативного

јкц≥њ

65

20

ќбл≥гац≥њ

25

45

 ороткостроков≥ ц≥нн≥ папери

10

35

”сього

100

100

 

 ласиф≥кац≥€ операц≥й комерц≥йних банк≥в з ц≥нними паперами.

 


—траница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

ќцените книгу: 1 2 3 4 5

ƒобавление комментари€: