Ќазвание: Ѕанк≥вськ≥ операц≥њ - „ереп ј.¬., јндросова ќ.‘.

∆анр: Ѕанк≥вська справа

–ейтинг:

ѕросмотров: 1725

—траница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |6.4. ѕор€док куп≥вл≥ та продажу банками валюти. ћетоди м≥н≥м≥зац≥њ валютного ризику

 

¬≥дпов≥дно до чинного законодавства куп≥влю ≥ продаж валюти юри дичн≥  особи зд≥йснюють у безгот≥вковому пор€дку на  ”крањнськ≥й м≥жбанк≥вськ≥й валютн≥й б≥рж≥ чи на м≥жбанк≥вському валютному ринку.

“орг≥влю ≥ноземною валютою на територ≥њ ”крањни юридичн≥ особи резиденти ≥ нерезиденти зд≥йснюють через уповноважен≥ банки та ≥нш≥ ф≥нансовокредитн≥ установи, €к≥ одержали л≥ценз≥ю ЌЅ” на ц≥ операц≥њ, виключно на м≥жбанк≥вському валютному ринку.

—убТЇктами м≥жбанк≥вського  валютного ринку Ї:

¾  Ќац≥ональний банк ”крањни;

¾  уповноважен≥ банки;

¾  ≥нш≥ кредитноф≥нансов≥ установи (резиденти ≥ нерезиденти), €к≥

отримали ≥ндив≥дуальн≥ л≥ценз≥њ ЌЅ”;

¾  ”крањнська м≥жбанк≥вська валютна б≥ржа та валютн≥ п≥дрозд≥ли ≥нших

б≥рж ”крањни, €к≥ отримали л≥ценз≥њ ЌЅ” на зд≥йсненн€ цих операц≥й.

Ќа участь у б≥ржових торгах приймаютьс€ за€вки кл≥Їнт≥в дл€ таких ц≥лей:

¾  оплати ≥мпортних контракт≥в;

¾  переказу за кордон прибутку, €кий отриманий ≥ноземними ≥нвесторами в≥д ≥нвестиц≥й в ”крањну;

¾  зд≥йсненн€ прол≥цензованих ЌЅ” валютних операц≥й, €к≥ повТ€зан≥ з рухом кап≥тал≥в.

”повноважен≥ банки мають право купувати або продавати ≥ноземну валюту в≥д свого ≥мен≥, ≥ за дорученн€м ≥ за рахунок своњх кл≥Їнт≥в. ƒл€

цього необх≥дно подати за€вки, до €ких прикр≥плюютьс€ коп≥њ документ≥в про статус юридичноњ особи та обовТ€зков≥ коп≥њ контракт≥в, що п≥дтверд жують суму й строки платеж≥в.

ѕ≥сл€ завершенн€ б≥ржових торг≥в укладен≥ на них угоди оформл€ ютьс€ б≥ржовими св≥доцтвами та оф≥ц≥йними листами, при цьому розра хунки  зд≥йснюютьс€ через  кореспондентськ≥ рахунки вс≥х  член≥в м≥жбанк≥вського валютного ринку.

Ќа валютних ринках переважають так≥ угоди з куп≥вл≥/ продажу валюти:

♦  на умовах Ђспотї Ц контракти на куп≥влю чи продаж певноњ суми валюти в даний час за поточним курсом продавц€ чи покупц€ на ринку (терм≥н 2 робоч≥ дн≥);

♦  на умовах Ђфорвардї ~ контракти на куп≥влю чи продаж певноњ суми валюти в даний час ≥з розрахунком у майбутньому за ф≥ксованим курсом валюти даного часу (терм≥н Ц 1, 3, 6, 12 м≥с€ц≥в).

‘≥зичн≥ особирезиденти ≥ нерезиденти зд≥йснюють операц≥њ з куп≥вл≥/ продажу гот≥вковоњ ≥ноземноњ валюти за нац≥ональну валюту в ”крањн≥ через операц≥йн≥ каси, обм≥нн≥ пункти уповноважених банк≥в та обм≥нн≥ пункти, в≥дкрит≥ юридичними особамирезидентами, що уклали з упов новаженими банками агентськ≥ угоди. ќбм≥нн≥ пункти встановлюють курси куп≥вл≥ та продажу ≥ноземноњ валюти самост≥йно.

”повноважен≥ банки через своњ операц≥йн≥ каси чи пункти обм≥ну ма ють право: купувати або продавати валюту, обм≥нювати купюри ≥нвалю ти, перев≥р€ти ≥нвалюту на дефект, видавати дозв≥л на вивезенн€ валюти за кордон, зд≥йснювати конверс≥йн≥ операц≥њ. ѕри цьому обовТ€зковою вимогою до банку Ї на€вн≥сть угоди з ≥ноземним, банком на вивезенн€ гот≥вковоњ валюти дл€ зарахуванн€ њњ на коррахунок у комерц≥йному бан ку т≥Їњ держави, валюта €коњ перебуватиме в обм≥н≥.

 онтроль за роботою уповноважених банк≥в та обм≥нних пункт≥в зд≥йснюють рег≥ональн≥ управл≥нн€ ЌЅ”.

¬алютний ризик Ц це ймов≥рн≥сть виникненн€ можливих збитк≥в унас л≥док неспри€тливих зм≥н курс≥в ≥ноземних валют. ‘актори, f €к≥ вплива ють на ризик, можна розпод≥лити на дв≥ групи (табл. 6.3).

 

 

‘актори впливу на валютний ризик

 

“аблиц€ 6.3

 

«б≥льшують ризик

            коливанн€ валютних курс≥в;

            в≥дкрит≥ валютн≥ позиц≥њ.

 

«меншують ризик

            л≥м≥ти позиц≥й за валютами;

            контроль за ризикам з боку кер≥вництва;

            використанн€ метод≥в хеджуванн€.

 

ћетодами хеджуванн€ (страхуванн€) валютного ризику Ї:

погодженн€ надходжень ≥ платеж≥в (структурне балансуванн€);

Ц Ђвалютн≥ кошикиї Ц наб≥р валют, обТЇднаних у певних пропорц≥€х, тобто курс валюти стосовно певного набору ≥нших валют;

Ц методи короткострокового хеджуванн€ Ц поЇднують форвардн≥, опц≥онн≥ угоди та угоди Ђсвопї;

Ц методи довгострокового хеджуванн€ Ц ф≥нансов≥ фТючерси ≥ дис контуванн€ вимог у валют≥ (уступка права вимоги боргу в ≥ноземн≥й ва лют≥ зам≥сть негайно сплаченоњ суми банком у нац≥ональн≥й або ≥нш≥й валют≥).

¬алютна позиц≥€ банку Ц це сп≥вв≥дношенн€ м≥ж сумою актив≥в та по забалансових вимог у певн≥й ≥ноземн≥й валют≥ та сумою балансових та позабалансових зобовТ€зань у ц≥й же валют≥. ¬она буваЇ:

Ш в≥дкрита Ц не дор≥внюЇ нулю, веде за собою  додатковий ризик у

раз≥ зм≥ни валютного курсу;

Ш в≥дкрита довга Ц варт≥сть актив≥в та позабалансових вимог перевищуЇ варт≥сть пасив≥в та позабалансових зобовТ€зань у кожн≥й ≥ноземн≥й валют≥. Ѕанк може понести втрати у раз≥ зб≥льшенн€ курсу нац≥ональноњ валюти щодо ≥ноземноњ валюти;

Ш в≥дкрита коротка Ц варт≥сть пасив≥в та позабалансових зобовТ€зань

перевищуЇ варт≥сть актив≥в та позабалансових вимог у кожн≥й ≥ноземн≥й валют≥.  Ѕанк може понести додатков≥ витрати у раз≥ зб≥льшенн€ курсу ≥ноземноњ валюти щодо нац≥ональноњ валюти;

Ш закрита Ц дор≥внюЇ нулю.

 

 

 

1. ¬алютн≥ операц≥њ Ч це...

 

“ести

1)  операц≥њ м≥ж резидентами у валют≥ ”крањни;

2)  операц≥њ пересиланн€ за кордон валютних ц≥нностей;

3)  використанн€ валютних ц≥нностей €к засобу м≥жнародного об≥гу;

4)  операц≥њ з переходом права власност≥ на валютн≥ ц≥нност≥.

 

2. ћонетарн≥ метали Ч це...

1) золото;

2)   ювел≥рн≥ вироби;

3)   метали ≥рид≥Ївоплатиновоњ групи;

4)   побутов≥ вироби ≥з золота;

5)   золотий брухт.

3. „и в≥рне твердженн€: Ђјкц≥њ, виражен≥ в ≥ноземн≥й валют≥, Ч це ва(

лютн≥ ц≥нност≥ї?

“ак      Ќ≥

 

4. „и в≥рне твердженн€: ЂЅоргов≥ розписки, виражен≥ у валют≥ ”крањни,

Ц це валютн≥ ц≥нност≥ї?

“ак      Ќ≥

 

5. „и в≥рне твердженн€: ЂЅанк≥вськ≥ документи, виражен≥ у монетар(

них металах, Ч це плат≥жн≥ документиї?

“ак      Ќ≥

 

6. „и в≥рне твердженн€: Ђƒепозитн≥ сертиф≥кати, виражен≥ у валют≥

”крањни, Ч це валютн≥ ц≥нност≥ї?

“ак      Ќ≥

 

7. „и в≥рне твердженн€: ЂЌаданн€ овердрафт≥в Ч це неторгова операц≥€ї?

“ак      Ќ≥

 

8. ¬ипуск та обслуговуванн€ пластикових карток кл≥Їнт≥в Ч це...

1)   неторгова операц≥€;

2)   веденн€ валютних рахунк≥в;

3)   конверс≥йна операц≥€;

4)   кореспондентськ≥ в≥дносини з ≥ноземними банками.

 

9. ќплата дорожн≥х чек≥в Ч це...

1) неторгова операц≥€;

2)   конверс≥йна операц≥€;

3)   веденн€ валютних рахунк≥в;

4)  кореспондентськ≥ в≥дносини з ≥ноземними банками.

 

10.  ƒо операц≥й по залученню та розм≥щенню валютних кошт≥в нале(

жать:

1)   операц≥њ з ц≥нними паперами;

2)   кредитн≥ операц≥њ;

3)   депозитн≥ операц≥њ;

4)   конверс≥йн≥ операц≥њ;

5)   неторгов≥ операц≥њ;

6)   м≥жнародн≥ розрахунки;

7)   операц≥њ з монетарними металами.

 

11. „и в≥рне твердженн€: ЂЌаданн€ та одержанн€ резидентам кредит≥в в ≥ноземн≥й валют≥ потребуЇ ≥ндив≥дуальноњ л≥ценз≥њ ЌЅ” на проведенн€ ва( лютних операц≥йї?

“ак      Ќ≥        Ќе завжди

 

12. „и в≥рне твердженн€: Ђƒл€ в≥дкритт€ кореспондентських рахунк≥в уповноваженими банками необх≥дна ≥ндив≥дуальна л≥ценз≥€ ЌЅ” на прове( денн€ валютних операц≥йї?

“ак      Ќ≥        Ќе завжди

 

13.  „и в≥рне твердженн€: Ђ¬ивезенн€, переказуванн€ ≥ пересиланн€ за меж≥ ”крањни валютних ц≥нностей потребуЇ генеральноњ л≥ценз≥њ ЌЅ” на проведенн€ валютних операц≥йї?

“ак      Ќ≥        Ќе завжди

 

14.  „и в≥рне твердженн€: Ђ¬икористанн€ ≥ноземноњ валюти на тери( тор≥њ ”крањни €к засобу застави потребуЇ генеральноњ л≥ценз≥њ ЌЅ” на прове( денн€ валютних операц≥йї?

“ак      Ќ≥        Ќе завжди

 

15.  урс спот Ч це...

1) обм≥нний курс продажу чи куп≥вл≥, €кий використовуЇтьс€ дл€ ва лютних операц≥й без будь€коњ угоди про зд≥йсненн€ майбутньоњ куп≥вл≥ чи продажу;

2) курс, зг≥дно з €ким банкрезидент купуЇ ≥ноземну валюту за нац≥о нальну;

3) сп≥вв≥дношенн€ м≥ж двома валютами, €ке визначено через њх курс до третьоњ валюти.

 

16.  рос(курс Ц це...

1) сп≥вв≥дношенн€ м≥ж двома валютами, €ке визначено через њх курс до третьоњ валюти;

2) р≥зниц€ м≥ж курсами продавц€ та покупц€;

3) курс, зг≥дно з €ким банк продаЇ валюту.

 

17. –≥зниц€ залишк≥в кошт≥в в ≥ноземних валютах, €к≥ формують к≥льк≥сно незб≥жн≥ зобовТ€занн€ (пасив≥в) ≥ вимог (актив≥в) дл€ учасник≥в валютного ринку, Ч це...

1) в≥дкрита валютна позиц≥€;

2) валютна позиц≥€;

3) коротка в≥дкрита валютна позиц≥€;

4) довга валютна позиц≥€.

 

18. ѕеревищенн€ вимог (актив≥в) в ≥ноземн≥й валют≥ над зобовТ€занн€ми

(пасивами) Ч це...

1) довга валютна позиц≥€;

2) в≥дкрита валютна позиц≥€;

3) коротка валютна позиц≥€.

 

19. ‘≥ксинг Ч це...

1) процедура котируванн€;

2) р≥зниц€ м≥ж курсами продавц€ та покупц€;

3) залишки кошт≥в в ≥ноземних валютах;

4) надлишок надходжень.

 

20. –≥зниц€ м≥ж курсами продавц€ та покупц€ Ч це...

1) маржа;

2) ф≥ксинг;

3) кроскурс;

4) курс спот.

 

21. ¬ибер≥ть в≥рне визначенн€ терм≥новоњ угоди:

1) конверс≥йн≥ угоди з поставкою обумовленоњ суми ≥ноземноњ валюти у визначений строк п≥сл€ укладанн€ угоди за курсом, заф≥ксованим на момент њњ укладанн€;

2) конверс≥йна форвардна операц≥€ з обумовленн€м неф≥ксованоњ дати поставки валюти;

3) одинична конверс≥йна форвардна операц≥€ з обумовленн€м на€в ност≥ визначеноњ дати валютуванн€;

4) комб≥нац≥€ двох протилежних конверс≥йних операц≥й.

 

22.  онверс≥йна форвардна операц≥€ з умовою неф≥ксованоњ дати поставки

Ч це...

1) угода опц≥он;

2) угода своп;

3) угода аутрайт.

23. ќдинична конверс≥йна форвардна операц≥€ з визначеною датою ва(

лютуванн€ Ч це...

1) угода аутрайт;

2) угода опц≥он;

3) угода своп.

 

24.  „и Ї р≥зниц€ м≥ж чистим валютним опц≥оном та форвардним ва(

лютним опц≥оном?

“ак      Ќ≥

 

25.  ѕровило, зг≥дно з €ким форвардний курс перевищуЇ  курс спот на( ст≥льки, наск≥льки банк≥вськ≥ ставки валюти, €ка котируЇтьс€ нижч≥ за процентн≥ ставки конкретноњ валюти, називаЇтьс€...

 

26. „и в≥рне твердженн€: Ђѕередача зобовТ€зань за форвардним валют( ним контрактом ≥ншим особам зд≥йснюЇтьс€ продавцем лише за умови зго( ди покупц€ у будь(€кий час до зак≥нченн€ строку д≥њ (л≥кв≥дац≥њ) цього кон( трактуї?

“ак      Ќ≥

 

27.  оротка дата валютуванн€ форвардних контракт≥в Ч це...

1) 6 дн≥в;

2) 10 дн≥в;

3) 2 тижн≥;

4) 28 дн≥в.

 

28. „и в≥рне твердженн€: Ђ‘орвардний курс Ч це сума поточного курсу спот та форвардних пункт≥вї?

“ак      Ќ≥        Ќе завжди

 

29. ‘орвардн≥ пункти Ч це...

1) абсолютн≥ пункти даного валютного курсу;

2) р≥зниц€ у процентних ставках за конкретн≥ пром≥жки часу м≥ж ва лютами.

 

30.  „и в≥рне твердженн€: Ђ¬алюта з низькою процентною ставкою за визначений пер≥од котируЇтьс€ на умовах форвард до валюти з високою про( центною ставкою за той же пром≥жок часу з≥ знижкою або дисконтомї?

“ак      Ќ≥        Ќе завжди

 

31. „и в≥рне твердженн€: Ђ¬алюта з високою процентною ставкою за визначений пер≥од котируЇтьс€ на умовах форвард до валюти з низькою про( центною ставкою за той же пром≥жок часу з≥ знижкою або дисконтомї?

“ак      Ќ≥        Ќе завжди

 

32.  „и в≥рне твердженн€: Ђ урс спот котируЇтьс€ банками у вигл€д≥ подв≥йного котируванн€ї?

“ак      Ќ≥

 

33. ѕерел≥ч≥ть правильно види ф≥нансових фТючерс≥в за обТЇктами:

1) угоди хеджер≥в;

2) валютн≥ фТючерси;

3) торг≥вл€ спредами;

4) процентн≥ фТючерси;

5) угоди спекул€нт≥в.

 

34. ѕерел≥ч≥ть правильно види ф≥нансових  фТючерс≥в за субТЇктами:

1) угоди хеджер≥в;

2) валютн≥ фТючерси;

3) торг≥вл€ спредами;

4) процентн≥ фТючерси;

5) угоди спекул€нт≥в.

 

35. ќсновн≥ учасники фТючерсних ринк≥в Ч це...

1) кл≥Їнт;        4) уповноважена особа;

2) б≥ржа;         5) розрахункова ф≥рма;

3) банк;           6) кл≥рингова палата.

 

36. „и в≥рне твердженн€: Ђ√арант≥њ розрахунковоњ палати поширюють(

с€ т≥льки на њњ член≥в, €к≥ Ї сторонами за угодоюї?

“ак      Ќ≥        Ќе завжди

 

37.  „и в≥рне твердженн€: ЂЌе т≥льки члени розрахунковоњ  палати мо(

жуть проводити розрахунки через нењї?

“ак      Ќ≥        Ќе завжди

 

38. ѕерел≥ч≥ть правильно функц≥њ розрахунковоњ палати:

1) орган≥зовуЇ д≥€льн≥сть пункту обм≥ну валюти;

2) реЇструЇ вс≥ угоди;

3) проводить розрахунки;

4) надаЇ прим≥щенн€ дл€ проведенн€ торг≥в.

 

39. ¬ар≥ац≥йна маржа Ч це...

1) сума, €ка вноситьс€ дл€ п≥дтриманн€ в≥дкритоњ позиц≥њ по ринку;

2) р≥зниц€ м≥ж курсами валют на день в≥дкритт€ та закритт€ позиц≥њ;

3) внесок кл≥Їнта дл€ забезпеченн€ контракту;

4) отриманн€ прибутку за рахунок зм≥ни р≥зниш ц≥н м≥ж р≥зними угодами.

 

40. ѕочаткова маржа Ч це...

1) сума, €ка вноситьс€ дл€ п≥дтриманн€ в≥дкритоњ позиц≥њ по ринку;

2) р≥зниц€ м≥ж курсами валют на день в≥дкритт€ та закритт€ позиц≥њ;

3) внесок кл≥Їнта дл€ забезпеченн€ контракту;

4) отриманн€ прибутку за рахунок зм≥ни р≥зниш ц≥н м≥ж р≥зними угодами.

 

41. “орг≥вл€ спредами Ч це...

1) сума, €ка вноситьс€ дл€ п≥дтриманн€ в≥дкритоњ позиц≥њ по ринку;

2) р≥зниц€ м≥ж курсами валют на день в≥дкритт€ та закритт€ позиц≥њ;

3) внесок кл≥Їнта дл€ забезпеченн€ контракту;

4) отриманн€ прибутку за рахунок зм≥ни р≥зниц≥ ц≥н м≥ж р≥зними угодами.

 

42.  омпенсац≥йна маржа Ч це...

1) маржа п≥дтриманн€;

2) м≥н≥мальне значенн€ початковоњ марж≥;

3) внесок кл≥Їнта дл€ забезпеченн€ контракту;

4) отриманн€ прибутку за рахунок зм≥ни р≥зниш ц≥н м≥ж р≥зними угодами.

 

43. „и в≥рне твердженн€: ЂЌа фТючерсн≥й б≥рж≥ одночасно торгуЇтьс€ один вид контракт≥в з одним строком поставкиї?

“ак      Ќ≥

 

44. ѕочаток торг≥в настаЇ по команд≥:

1) розпор€дника торг≥в;

2) реЇстратора;

3) посадовоњ особи банку;

4) посадовоњ особи б≥рж≥.

 

45. ѕризупиненн€ торг≥в та перех≥д до ≥ншого строку поставок виникаЇ по команд≥:

1) розпор€дника торг≥в;

2) реЇстратора;

3) посадовоњ особи банку;

4) посадовоњ особи б≥рж≥;

5) оператора табло.

 

46. «ак≥нченн€ торг≥в настаЇ по команд≥:

1) розпор€дника торг≥в;

2) реЇстратора;

3) посадовоњ особи банку;

4) посадовоњ особи б≥рж≥;

5) оператора табло.

 

47. „и в≥рне твердженн€: Ђѕраво продавати певну суму валюти за ф≥ксо(

ваним курсом у встановлену дату виконанн€ визначаЇ опц≥он УстелажФї?

“ак      Ќ≥

 

48. ÷≥на, за €кою можна купити чи продати обТЇкт опц≥онноњ угоди, Ц це...

1) опц≥онний курс;

2) прем≥€;

3) ц≥на страйк;

4) ц≥на опц≥онноњ угоди.

 

49. ѕерел≥ч≥ть правильно фактори, що впливають на ц≥ну опц≥она:

1) опц≥онний курс;

2) м≥нлив≥сть ринку;

3) валютний курс спот;

4) тривал≥сть пер≥оду до експ≥рац≥њ;

5) середн€ банк≥вська валютна ставка;

6) сп≥вв≥дношенн€ попиту та пропозиц≥њ.

 

«апитанн€ дл€ самоконтролю

1.   Ќазв≥ть субТЇкти ≥ обТЇкти валютних операц≥й.

2.   як≥ л≥ценз≥њ дл€ зд≥йсненн€ валютних операц≥й надаЇ ЌЅ”?

3.   як≥ документи необх≥дно надати банкам у рег≥ональне управл≥нн€ ЌЅ”

дл€ отриманн€ л≥ценз≥њ за валютними операц≥€ми?

4.   як≥ в≥дкрити валютний рахунок юридичн≥й особ≥?

5.   який пор€док куп≥вл≥ та продажу банками валюти?

6.  ќхарактеризуйте методи м≥н≥м≥зац≥њ валютного ризику.

7.  як≥ фактори впливають на валютний ризик?

 

Ћ≥тература:

1.   Ѕункина ћ. ., —еменов A.M.  ќсновы валютных отношений. Ц ћ.: ёрайт, 1998, Ц 192 с.

2.     Ѕуренин јЋ. ‘ьючерсные, форвардные и опционные рынки. Ц ћ.: “ривола, 1995. Ц 240 с.

3.   «аутер ¬., ”соскин ¬., Ўваб —. Ѕанковска€ система и рынки кредита. Ц Frankfurt am Main: BankakademieVerlag GmbH, 1996. Ц 178 c.

4.    »ванов  .¬. ‘ьючерсы и опционы. ћеханизм сделок. Ц ћ.: «латоцвет,

1993. Ц 98 с.

5.   ѕравила бухгалтерського обл≥ку  уповноваженими банками ”крањни обм≥нних операц≥й в ≥ноземн≥й валют≥  та банк≥вських металах, затверджен≥ постановою ѕравл≥нн€ ЌЅ”  в≥д 16.12.1998  р. є  520 (в редакц≥њ постанови ѕравл≥нн€ ЌЅ” в≥д 07.12.2000 є 471).

6.   ѕравила використанн€ гот≥вковоњ ≥ноземноњ валюти на  територ≥њ ”к рањни, затверджен≥ постановою ѕравл≥нн€ ЌЅ”  в≥д 26.03.1998 є 119.

7.   ѕро  введенн€ обовТ€зкового продажу надходжень в ≥ноземн≥й валют≥ на користь резидент≥вюридичних ос≥б, постанова ѕравл≥нн€ ЌЅ” в≥д 04.09.1998

є349.

 

 

 


—траница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

ќцените книгу: 1 2 3 4 5

ƒобавление комментари€: