Название: Банківські операції - Череп А.В., Андросова О.Ф.

Жанр: Банківська справа

Рейтинг:

Просмотров: 1725

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |6.2. Ліцензування валютних операцій комерційних банків

 

Ліцензування валютних операцій здійснюється відповідно до Декре ту Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і контролю» та «Порядку надання ліцензій» НБУ на право здійснення ко мерційними банками операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою № 243 правління НБУ від 27.09.1995 р. Відповідно до цього Національний банк України видає індивідуальні та генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій:

♦ генеральна – надається комерційним банкам;

♦  індивідуальна – резидентам України на відкриття рахунків в іно земних банках та для одержання кредитів в іноземній валюті від зарубіж них кредиторів.

Ліцензію НБУ на право здійснення операцій із валютними цінностя ми можуть  отримувати банки, які  є юридичними особами, існують і здійснюють свої операції на території України не менше одного року; ма ють розмір статутного фонду та власних коштів у межах норм, які вста новлює НБУ. Ці банки повинні забезпечити відповідність своїх установ технічним вимогам (наявність комп’ютерної техніки, обладнання спец іального операційного залу, додержання належної охорони та ін.), які не обхідні для:

¾   здійснення валютних операцій;

¾  обслуговування валютних рахунків клієнтів;

¾  встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками;

¾  проведення кредитних операцій на міжнародних грошових ринках.

Крім цього, банки повинні мати у своєму штаті фахівців, які відпові дають певним кваліфікаційним вимогам (вища освіта, досвід практичної роботи, знання іноземної мови).

При дотриманні банками усіх вимог у регіональне управління НБУ

для отримання ліцензії подаються такі документи:

¾   заява;

¾  копія нотаріально завіреного статуту;

¾  перелік операцій із валютними цінностями;

¾  опис структури та підрозділів із переліком технічних засобів;

¾  довідка про керівників банку, які здійснюють нагляд за валютними операціями, та безпосередніх виконавців і копії їх дипломів;

 

¾  баланс та річний звіт установи банку;

¾  письмове підтвердження трьох іноземних банків про згоду та встановлення кореспондентських відносин.

Регіональне управління НБУ перевіряє комплектність документів та відповідність їх вимогам НБУ і в разі наявності дає рекомендацію на відпо відний банк. Цю рекомендацію та повний пакет документів передають департаменту валютного регулювання НБУ в Управління валютного кон тролю  та ліцензування. Документи передають на розгляд відповідної комісії, котра дає позитивну оцінку та визначає перелік операцій із ва лютними цінностями, які  банк  може  здійснювати після  одержання ліцензії. Ліцензія оформляється українською та англійською мовами та після затвердження її на засіданні Правління НБУ передається в канцеля рію НБУ для реєстрації і передачі банкузаявнику (уповноваженому бан кові).

Індивідуальні ліцензії НБУ надає:

¾  резидентам України на відкриття рахунків в іноземних банках, які

чинні протягом одного року з дня підписання, але можуть, бути продов жені шляхом перереєстрації;

¾  резидентам України на одержання кредитів в іноземній валюті від

іноземних кредиторів;

¾  банкамрезидентам для одержання кредитів в іноземній валюті від

іноземних кредиторівсвідоцтва про реєстрацію.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: